fbpx
Linkedin YouTube

W trakcie wyboru firmy windykacyjnej cały czas musisz mieć na uwadze zakres usług, które świadczy. W poprzednim artykule  poznałeś podstawową usługę świadczoną przez firmy windykacyjne, czyli windykację na zlecenie i wiesz już, że odbywa się ona na drodze polubownej lub sądowej. Przedsiębiorstwa windykacyjne oferują jednak wiele usług dodatkowych, takich jak: windykacja zagraniczna, działania prewencyjne, działania wspomagające windykację czy usługi doradcze. W niniejszym tekście dokonamy ich charakterystyki.

Współpraca z zagranicznymi kontrahentami jest zwykle korzystna dla polskich przedsiębiorców. Jednak w przypadku wystąpienia problemów z wypłacalnością klientów, proces odzyskiwania należności może być trudny. Jak skutecznie odzyskać należne pieniądze od niemieckich kontrahentów? Odpowiedzi w dzisiejszym artykule.

Opóźnienia w płatnościach powodują problemy z zachowaniem bieżącej płynności finansowej i wywiązywaniem się z własnych zobowiązań przez wierzycieli. W sytuacji, gdy dłużnicy celowo nie spłacają swoich zobowiązań warto przekazać sprawę do windykacji.

©2021 EULEO G. Grzesiak Sp.k.
Zarządzanie zgodami (pliki cookie)