fbpx
Linkedin YouTube

W dobie XXI wieku należy stwierdzić, że duża część czynności wykonywanych na co dzień została przeniesiona do Internetu. Jednak czy zainicjowanie sprawy w polskim urzędzie, przebywając za granicą, stanie się realne? Dziś możliwość załatwiania spraw urzędowych za pośrednictwem Internetu jest w Polsce ograniczona. W porównaniu do zachodnich krajów Europy niestety sporą część formalności należy załatwiać osobiście w sądzie lub urzędzie. Oczywiście można skorzystać z innego rozwiązania, w postaci nadania listu poleconego, jednak to związane jest z wizytą w urzędzie pocztowym.

Roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Celem wprowadzenia tej instytucji było zwiększenie pewności obrotu prawnego i zdyscyplinowanie jego uczestników, aby zbyt długu nie czekali z podjęciem działań mających na celu wyegzekwowanie należnych im kwot. Co zatem można zrobić, jeżeli upłynie określony w ustawie termin przedawnienia naszej wierzytelności wynikającej z umowy lub wyroku Sądu, a dłużnik wciąż nie uregulował zobowiązania?

W dniu 1 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która wprowadziła nowe zasady odpowiedzialności inwestora za należności podwykonawców. Zmianie uległa w szczególności procedura zgłaszania podwykonawców, doprecyzowane zostały zasady zgłaszania sprzeciwu oraz wprowadzono ograniczenie kwotowe odpowiedzialności solidarnej inwestora. 

©2021 EULEO G. Grzesiak Sp.k.
Zarządzanie zgodami (pliki cookie)