fbpx
Linkedin YouTube

Roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Celem wprowadzenia tej instytucji było zwiększenie pewności obrotu prawnego i zdyscyplinowanie jego uczestników, aby zbyt długu nie czekali z podjęciem działań mających na celu wyegzekwowanie należnych im kwot. Co zatem można zrobić, jeżeli upłynie określony w ustawie termin przedawnienia naszej wierzytelności wynikającej z umowy lub wyroku Sądu, a dłużnik wciąż nie uregulował zobowiązania?

W dniu 1 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która wprowadziła nowe zasady odpowiedzialności inwestora za należności podwykonawców. Zmianie uległa w szczególności procedura zgłaszania podwykonawców, doprecyzowane zostały zasady zgłaszania sprzeciwu oraz wprowadzono ograniczenie kwotowe odpowiedzialności solidarnej inwestora. 

W Ministerstwie Sprawiedliwości trwają prace nad ustawami, które mają zastąpić obecnie obowiązującą ustawę o komornikach sądowych i egzekucji z dnia 29.08.1997 roku. Ministerstwo planuje na jej miejsce wprowadzić dwa odrębne akty prawne. W jednym znalazłyby się regulacje dotyczące ustroju i zasad wykonywania zawodu komornika, a w drugim problematyka opłat i kosztów działalności komornika.

©2021 EULEO G. Grzesiak Sp.k.