fbpx
Linkedin YouTube

O programie

„Zachowaj ostrożność w swych przedsięwzięciach – świat bowiem pełen jest oszustwa” – w prostych słowach pisał w 1927 roku w słynnej „Dezyderacie” Max Ehrmann.

Rozważna Firma przestrzega i promuje zasady prowadzenia odpowiedzialnego biznesu. Wspiera polską gospodarkę poprzez zapewnianie dbałość o zachowanie płynności finansowej, tym samym utrzymując obrót należnościami w całej branży na odpowiednim poziomie. Swoją misję, tworzenia firmy roztropnej i godnej zaufania, realizuje poprzez weryfikację wiarygodności i wypłacalności swoich kontrahentów oraz promuje tych, którzy swoje należności regulują terminowo. Podczas współpracy z partnerem biznesowym na bieżąco monitoruje spływ należności, a wszelkie decyzje o odzyskaniu długów podejmuje zaraz po wystąpieniu problemów z przepływem środków pieniężnych. W końcu, kierując się etyką w biznesie, Rozważna Firma egzekwuje uczciwość w interesach i szacunek dla danego słowa oraz kreuje wysokie wzorce zachowań w relacjach biznesowych.

Rozważna Firma to tytuł przyznawany przedsiębiorstwom, które w sposób szczególny dbają o rozważne i mądre prowadzenie biznesu, a poprzez swoje działania przyczyniają się do poprawy moralności płatniczej w całej branży. Dzięki swojej postawie, Rozważna Firma wpływa na podniesienie pewności obrotu gospodarczego, wdrażając metody sprawdzania kontrahentów oraz stosując narzędzia zapobiegające utracie płynności finansowej.

Tytuł Rozważna Firma jest jednocześnie gwarancją wiarygodności, rzetelności oraz odpowiedzialności przedsiębiorstwa, które postępuje zgodnie z zasadami Kanonu Dobrych Praktyk.

©2021 EULEO G. Grzesiak Sp.k.
Zarządzanie zgodami (pliki cookie)