fbpx
Linkedin YouTube
zasady egzekucji

Z dniem 1 stycznia 2019 roku wchodzą w życie przepisy wprowadzające szereg istotnych zmian w funkcjonowaniu egzekucji komorniczej, które zawarte są w ustawie z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych oraz ustawie z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych.

postępowanie restruktyryzacyjne

Zgodnie z ustawą z dnia 15.05.2015 roku Prawo restrukturyzacyjne celem postępowania restrukturyzacyjnego jest uniknięcie ogłoszenia upadłości dłużnika przez umożliwienie mu restrukturyzacji w drodze zawarcia układu z wierzycielami, a w przypadku postępowania sanacyjnego – również przez przeprowadzenie działań sanacyjnych, przy zabezpieczeniu słusznych praw wierzycieli. Postępowanie restrukturyzacyjne może być prowadzone wobec dłużnika niewypłacalnego lub zagrożonego niewypłacalnością.

prawo

W dniu 30 kwietnia 2018 roku weszła w życie najważniejsza ustawa wchodząca w skład tzw. Konstytucji biznesu, tj. ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców. Określa ona zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz zadania organów władzy publicznej w tym zakresie. Nowa ustawa zastąpiła ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 roku, która tym samym została uchylona.

©2021 EULEO G. Grzesiak Sp.k.
Zarządzanie zgodami (pliki cookie)