fbpx
Linkedin YouTube
firmy upadają

Niemal 80% firm z sektora MŚP założonych w tym roku nie przetrwa na rynku  dwóch  lat. Niewystarczający kapitał, brak wiedzy z zakresu skutecznego zarządzania należnościami i nietrafione inwestycje to główne powody upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Co najmniej dwa z trzech wymienionych powodów można wyeliminować, stosując adekwatne działania prewencyjne. Jak zatem młoda firma ma uniknąć utraty płynności finansowej i przetrwać na rynku dłużej niż dwa lata?

Ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 roku został do polskiego porządku prawnego wprowadzony Krajowy Rejestr Sądowy. Działa on od 1 stycznia 2001 roku i zastąpił on  istniejący poprzednio rejestr handlowy. Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony jest w systemie teleinformatycznym przez sądy rejonowe (sądy gospodarcze) obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub jego część.

Przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce zobowiązany jest zgłosić ten fakt do odpowiedniego urzędowego rejestru. Okoliczność tą wykorzystują podmioty prowadzące fałszywe rejestry, które próbują wyłudzać od przedsiębiorców opłaty za wpis, kierując do nich bezpodstawne wezwania do zapłaty.

©2021 EULEO G. Grzesiak Sp.k.
Zarządzanie zgodami (pliki cookie)