fbpx
Linkedin YouTube
 1. Kontaktuj się z kontrahentem najpóźniej w pierwszym dniu wymagalności faktury, nie później niż po tygodniu zwłoki w zapłacie.
 2. Rozmawiaj z decydentami w zakresie kwestii finansowych. Zapisuj oraz aktualizuj personalia
  i dane kontaktowe w systemie.
 3. Wybierz optymalne godziny kontaktu biznesowego w sprawach płatności, tj. od wtorku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00. Nigdy w poniedziałek.
 4. Bazuj na aktualnych danych finansowych, upewnij się, że wszystkie wpłaty z dnia poprzedniego zostały ujęte w twoim zestawieniu należności.
 5. Notuj uzyskane informacje, informuj rozmówcę o fakcie raportowania ustaleń.
 6. Podkreślaj partnerskie relacje łączące ciebie z klientem i nadzieje na rozwój współpracy pod warunkiem rzetelnych płatności na czas.
 7. Bądź pewny siebie, rzeczowy, kompetentny, a jednocześnie nie wprowadzaj żargonu zawodowego utrudniającego komunikację.
 8. Przypominaj wcześniejsze ustalenia i domagaj się podania przyczyn braku zapłaty.
 9. Domagaj się podania konkretnego terminu zapłaty należności lub ich części. Nie daj się zbyć ogólnikami. Oczekuj dat i kwot. Kiedy i ile?
 10. Nie daj się wciągnąć w nierzeczowe dysputy lub kłótnie. Bądź w temacie. W razie eskalacji emocji przerwij i odłóż rozmowę na inny termin.
 11. Nie epatuj zrozumieniem dla wymówek kontrahenta, unikaj słowa „rozumiem”. Domagaj się konkretów. Słuchaj aktywnie.
 12. Prezentuj stopniowo konsekwencje braku zapłaty. Nie wytaczaj dział, w sytuacji która tego nie wymaga.
 13. Odwołuj się do uczciwości biznesowej i danego słowa. Podkreślaj znaczenie danych obietnic.
  Używaj terminu: „moralność płatnicza”.
 14. Bądź wymagający dla rozmówcy poprzez dociekliwość, domaganie się konkretów.
 15. Parafrazuj całą rozmowę upewniając się, że obie strony zrozumiały się identycznie. W razie potrzeby wysyłaj lub smsem notkę ze ustaleń.
 16. Bądź systematyczny. Przyzwyczaj kontrahentów do procedury monitoringu. Będą przygotowani na kontakt z twojej strony.
 17. Mierz efekty swoich działań adekwatnymi wskaźnikami płynnościowymi (DSO, DPD).
 18. Opracuj listę własnych sygnałów ostrzegających o ryzyku utraty należności i stosuj je.
 19. Typuj sprawy do windykacji. Nie zwlekaj z decyzją.
 20. Pomyśl dodatkowo o outsourcingu monitoringu należności, jeśli nie masz wystarczających zasobów (ludzie, czas).

 

uznanie dlugu

Uchybienie przez dłużnika terminowi uregulowania należności z tytułu zawartej umowy (np. sprzedaży) jest równoznaczne z powstaniem zadłużenia. Bywa, iż taki nierzetelny kontrahent próbuje uniknąć konieczności zapłaty za towar lub świadczone usługi i nie uznaje istniejącego długu. Sytuację wierzyciela pogarsza fakt braku dostatecznych dowodów zawarcia i wykonania umowy oraz zbliżający się termin przedawnienia wierzytelności, co czyni ją praktycznie straconą. Co wierzyciel w tej sytuacji powinien zrobić?

skuteczne metody

Z moralnością płatnicza polskich przedsiębiorców nie było i nadal nie jest dobrze. Jak wynika z ostatniej edycji raportu „Portfel należności polskich przedsiębiorstw”, aż 85% podmiotów zmaga się z nierzetelnymi kontrahentami, regulującymi długi po uzgodnionym terminie. Przeciętny czas oczekiwania firmy na pieniądze od klienta to prawie 4 miesiące, a więc niemal 120 dni zwłoki. W tym okresie firma traci szansę na inwestycje w inne, dochodowe przedsięwzięcia. Kontrahenci traktują swoich dostawców jak banki udzielające kredytu na warunkach „zero formalności, zero odsetek”. Istnieją skuteczne metody, które umożliwiają sprawne odzyskanie należności bez rujnowania relacji z kontrahentami. Przeczytaj poniższy tekst i poznaj 3, najważniejsze z nich.

©2021 EULEO G. Grzesiak Sp.k.
Zarządzanie zgodami (pliki cookie)