fbpx
Linkedin YouTube

Opóźnienia w płatnościach powodują problemy z zachowaniem bieżącej płynności finansowej i wywiązywaniem się z własnych zobowiązań przez wierzycieli. W sytuacji, gdy dłużnicy celowo nie spłacają swoich zobowiązań warto przekazać sprawę do windykacji.

Trudności z otrzymywaniem należnych pieniędzy od kontrahentów są sporym zagrożeniem dla małych i średnich przedsiębiorstw. Niektórzy klienci celowo zwlekają z płatnościami za faktury, kredytując tym samym własną działalność kosztem wierzycieli. Inni, „doświadczeni”, dłużnicy stosują różne metody uniknięcia odpowiedzialności za własne długi. Współpraca z takimi kontrahentami jest ryzykowna i może przynieść straty firmie wierzyciela. Dlatego przedsiębiorcy, którzy zauważą niepokojące sygnały ze strony klientów, takie jak wielokrotne przekładanie terminu płatności, niestosowanie się do ustaleń, unikanie kontaktu z wierzycielem czy liczne wymówki, powinni rozpocząć proces odzyskiwania należności.

Jak wybrać skuteczną firmę windykacyjną?

Przy wyborze firmy windykacyjnej warto zwrócić uwagę na zakres świadczonych przez nią usług – będą one miały znaczący wpływ na efektywne odzyskanie należności oraz pomogą ochronić firmę wierzyciela przed utratą płynności finansowej:

1. Windykacja polubowna i sądowa.

Proces odzyskiwania należności warto rozpocząć na drodze polubownej. Jest to jeden z najlepszych, najszybszych i najtańszych sposobów na odzyskanie pieniędzy – kosztami windykacji można obciążyć dłużnika. Może się jednak okazać, że konieczne będzie przejście na drogę sądową. W takiej sytuacji niewątpliwą zaletą firmy windykacyjnej jest własna kancelaria prawna. Jest do duże ułatwienie dla wierzycieli – nie muszą tracić czasu na przekazanie sprawy kolejnej firmie. Proces „przejścia” na windykację sądową przebiega szybko i sprawnie, a dodatkowo można wykorzystać informacje zdobyte w czasie windykacji polubownej.

2. Windykacja terenowa.

Wizyty terenowe są istotnym elementem w procesie odzyskiwania należności. Osobisty kontakt z dłużnikiem zwykle stawia go w niekomfortowej sytuacji i w celu uniknięcia podobnych sytuacji w przyszłości szybciej spłaci zobowiązanie. Negocjacje w siedzibie dłużnika są ważne także dlatego, że pozwalają na dokładniejsze zidentyfikowanie majątku, który może posłużyć do pokrycia zadłużenia.

3. Windykacja międzynarodowa.

Możliwość odzyskiwania pieniędzy od zagranicznych kontrahentów jest bardzo ważna dla przedsiębiorców prowadzących działalność poza Polską. Specyfika lokalnych przepisów, bariery językowe oraz ograniczony kontakt z dłużnikiem sprawiają, że najbardziej skutecznym rozwiązaniem jest powierzenie sprawy polskiej firmie windykacyjnej, która współpracuje z partnerami w kraju dłużnika.

4. Wsparcie w zarządzaniu należnościami.

Skuteczne zarządzanie należnościami to złożony proces obejmujący działania zapobiegające powstaniu zadłużeń oraz pomagające zminimalizować straty wynikające z kredytowania kontrahentów. Profesjonalne firmy windykacyjne świadczą nie tylko usługi windykacji polubownej i sądowej, ale także szereg działań prewencyjnych. Są to m.in.: wywiad gospodarczy dotyczący potencjalnego klienta, weryfikacja kontrahentów pod kątem zdarzeń windykacyjnych, monitoring należności oraz audyt bezpieczeństwa należności. Niektóre z tych czynności, np. monitoring faktur, można wykonać przy użyciu gotowych narzędzi internetowych – jest to duże ułatwienie i oszczędność dla przedsiębiorców.

Przed wyborem firmy windykacyjnej warto także sprawdzić jej kompetencje:

  • specjalizację branżową: proces odzyskiwania należności w poszczególnych sektorach gospodarki jest inny, dlatego przedsiębiorcy powinni wybrać firmę specjalizującą się w odzyskiwaniu należności w ich branży;
  • wieloletnie doświadczenie: pozwala na opracowanie skutecznych i profesjonalnych metod postępowania;
  • rekomendacje od klientów: są dowodem na skuteczność działania danej firmy;
  • przynależność do organizacji branżowych takich, jak Polski Związek Windykacji czy ACA International oznacza, że dana firma windykacyjna działa w sposób etyczny.

Trudności z otrzymywaniem należnych pieniędzy od kontrahentów są sporym zagrożeniem dla małych i średnich przedsiębiorstw. W przypadku pojawienia się niepokojących sygnałów ze strony dłużnika wierzyciele nie powinni zwlekać z przekazaniem sprawy do windykacji. Szybka reakcja i profesjonalnie przeprowadzona windykacja dają możliwość skutecznego odzyskania należności. Warto wiedzieć, że wierzyciele nie ponoszą kosztów windykacji – są nimi obciążeni dłużnicy.

Przedsiębiorcy powinni także pamiętać o systematycznym zarządzaniu należnościami – odpowiednie procedury pozwalają przyspieszyć spłaty należności i poprawić płynność finansową firmy.

Chcesz wiedzieć więcej na temat windykacji? Skontaktuj się z nami: bok@euleo.pl 

O autorze

Tadeusz Broś

Dyrektor operacyjny działu windykacji. Prawnik. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowych studiów Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Controling i Finanse Przedsiębiorstw. Nadzoruje Departament Windykacji - zespół analityków, windykatorów biurowych oraz negocjatorów terenowych. Odpowiada za tworzenie i doskonalenie procedur windykacji stosowanych w EULEO oraz opracowuje procedury szkoleniowe dla Departamentu Windykacji. Od kilku lat prowadzi warsztaty dla przedsiębiorców z zakresu trudnych negocjacji, bezpieczeństwa w zarządzaniu należnościami, pozyskiwania informacji, zabezpieczania wierzytelności i windykacji. Posługuje się językiem angielskim. Interesuje się psychologią. Jako były sportowiec stara się aktywnie spędzać wolny czas.
Dodaj komentarz
©2021 EULEO G. Grzesiak Sp.k.