fbpx
Linkedin YouTube

Zachowanie płynności finansowej jest ważne dla prawidłowego funkcjonowania każdej firmy. Dzięki niej przedsiębiorcy mogą regulować krótkoterminowe zobowiązania, takie jak zapłaty dla kontrahentów czy spłaty kredytów. W jaki sposób sprawdzać stan płynności finansowej firmy? Jednym ze sposobów jest systematyczna kontrola cyklu rotacji należności.

Wskaźnik cyklu rotacji należności informuje, po jakim czasie średnio, od daty wystawienia faktury firma otrzymuje zapłaty od klientów. Obliczenie tego wskaźnika pozwala przedsiębiorcom całościowo spojrzeć na stan należności w firmie i wskazuje na konieczność podjęcia odpowiednich kroków, w sytuacji gdy cykl rotacji należności jest zbyt długi.

Jak obliczać cykl rotacji należności?

Wskaźnik cyklu rotacji należności można wygodnie i szybko obliczyć za pomocą kalkulatora Rozważnej Firmy – po przejściu na stronę wystarczy wprowadzić odpowiednie dane:

  • całkowitą wysokość przychodów ze sprzedaży w wybranym okresie (3, 6 lub 12 miesięcy),
  • całkowitą wartość należności, czyli niezapłaconych faktur, w wybranym okresie,
  • średni termin płatności, jakiego udziela firma (w dniach).

Cykl rotacji należności można też obliczyć samodzielnie. W tym celu potrzebne są następujące dane:

  • średni stan należności w badanym okresie,
  • średnia wysokość przychodów ze sprzedaży osiągniętych w badanym okresie,
  • liczba dni w badanym okresie,
  • termin płatności (w dniach).

Wskaźnik cyklu rotacji należności w dniach jest obliczany jako iloraz średniego stanu należności w badanym okresie i średniej wysokości przychodów, pomnożony przez liczbę dni w badanym okresie. W przypadku, gdy średni stan należności wynosi 5 000 zł, wysokość przychodów ze sprzedaży to 10 000 zł, a badany okres to kwartał (90 dni), średnia cyklu rotacji należności wynosi: 5 000 : 10 000 x 90 = 45.

To oznacza, że średnio klienci spłacają swoje zobowiązania po 45 dniach. Porównując ten wynik z terminem płatności w firmie możemy dowiedzieć się, czy klienci płacą na czas. W badanym przypadku termin płatności został przekroczony o 15 dni, czyli o 50%.

Co w praktyce oznacza wysoki wskaźnik cyklu rotacji należności?

Spłacanie zobowiązań z dużym opóźnieniem, przekraczającym ustalony termin płatności o co najmniej 50%, może powodować zachwianie płynności finansowej firmy, a w konsekwencji liczne niedogodności. Są to m.in.:

  • ryzyko spóźniania się przez przedsiębiorcę z płatnościami dla dostawców,
  • konieczność zaciągania dodatkowych kredytów obrotowych,
  • utrata reputacji firmy w oczach kontrahentów.

W przypadku wysokiego wskaźnika cyklu rotacji należności przedsiębiorcy powinni zastanowić się, co jest jego przyczyną. Może się okazać, że firma nie stosuje przejrzystych reguł związanych z udzielaniem kredytu kupieckiego czy nie prowadzi systematycznego i efektywnego monitoringu faktur. Wprowadzenie tego typu procedur mogłoby korzystnie wpłynąć na cykl rotacji należności w przyszłości.

Czy warto minimalizować wskaźnik rotacji należności?

Niski wskaźnik cyklu rotacji należności oznacza stabilną sytuację firmy i brak problemów z płynnością finansową. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo może regulować swoje zobowiązania w terminie, zachowuje pozytywne relacje z dostawcami i cieszy się dobrą opinią. Nie musi również zaciągać dodatkowych kredytów obrotowych. Mogłoby się wydawać, że jest to sytuacja idealna dla każdej firmy.

Jednak warto wiedzieć, że niski wskaźnik może być efektem rygorystycznych zasad, takich jak bardzo krótkie terminy płatności. W krótkim czasie będzie to pozytywnie wpływać na kondycję finansową firmy, jednak w dłuższej perspektywie może odbić się negatywnie na relacjach handlowych z kontrahentami. We współpracy z partnerami biznesowymi ważne jest nie tylko przestrzeganie ustalonych reguł, ale także wzajemny szacunek i wyrozumiałość. Bardzo krótkie terminy płatności mogą sprawić, że klienci wybiorą ofertę konkurencji, na korzystniejszych dla siebie warunkach.

Systematyczne sprawdzanie cyklu rotacji należności jest ważne dla zachowania płynności finansowej firmy. Przy obliczaniu i interpretowaniu wskaźnika należy wziąć pod uwagę ogólne uwarunkowania, takie tak branża, w której działa przedsiębiorstwo, polityka handlowa czy zasady udzielania kredytu kupieckiego. Może się bowiem okazać, że w niektórych branżach cykl rotacji należności jest ogólnie wysoki i nie ma powodów do obaw, nawet jeśli wskaźnik przekracza o 50% wyznaczony termin płatności. W sytuacji, gdy cykl rotacji należności jest długi i znacznie przekracza ustalony termin płatności, warto wprowadzić odpowiednie procedury. Działaniem, które może znacznie przyspieszyć zapłaty od klientów, jest systematycznie prowadzony monitoring faktur. Na rynku istnieją wygodne narzędzia, dzięki którym można prowadzić skuteczny monitoring, poświęcając na tę czynność maksymalnie kilkadziesiąt minut tygodniowo. Należy także pamiętać o odpowiednich terminach płatności, dostosowanych zarówno do potrzeb firmy, jak i możliwości klientów. Zastosowanie takich rozwiązań pozwoli firmie zoptymalizować cykl rotacji należności oraz zachować płynność finansową.

 SPRAWDŹ CYKL ROTACJI NALEŻNOŚCI W TWOJEJ FIRMIE

 

 

O autorze

Piotr Kaźmierczak

Pełni funkcję Dyrektora ds. Rozwoju EULEO. Jest odpowiedzialny za strategię i rozwój firmy, w tym zwłaszcza ofertę usług, sprzedaż, marketing i PR. Stworzył koncepcję szkoleń z zakresu zarządzania należnościami i negocjacji z dłużnikami. Jest absolwentem Wydziału Filozoficzno - Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek historia) oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania małymi i średnimi firmami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Swoje pozazawodowe zainteresowania skupia na: historii, literaturze środkowoeuropejskiej, muzyce fado, muzyce operowej, teatrze. Amatorsko uprawia: żeglarstwo, narciarstwo, biegi, koszykówkę. Wolny czas najchętniej spędza podróżując po Europie w poszukiwaniu ciekawej kuchni regionalnej i dobrego wina.
Dodaj komentarz
©2021 EULEO G. Grzesiak Sp.k.
Zarządzanie zgodami (pliki cookie)