fbpx
Linkedin YouTube

Roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Celem wprowadzenia tej instytucji było zwiększenie pewności obrotu prawnego i zdyscyplinowanie jego uczestników, aby zbyt długu nie czekali z podjęciem działań mających na celu wyegzekwowanie należnych im kwot. Co zatem można zrobić, jeżeli upłynie określony w ustawie termin przedawnienia naszej wierzytelności wynikającej z umowy lub wyroku Sądu, a dłużnik wciąż nie uregulował zobowiązania?

Roszczenia majątkowe co do zasady ulegają przedawnieniu. Tylko w wyjątkowych, określonych w ustawie przypadkach, roszczenie nie podlega przedawnieniu np. roszczenie o zniesienie współwłasności.

Pomimo starań przedsiębiorcy i chęci polubownego odzyskania pieniędzy, kontrahenci często nie chcą podjąć współpracy. Czas działa na niekorzyść wierzyciela i należności szybko ulegają przeterminowaniu. Jakie są okresy przedawnienia i co zrobić, żeby ich uniknąć? Odpowiedzi w dzisiejszym artykule.

©2021 EULEO G. Grzesiak Sp.k.
Zarządzanie zgodami (pliki cookie)