Google Linkedin YouTube

Roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Celem wprowadzenia tej instytucji było zwiększenie pewności obrotu prawnego i zdyscyplinowanie jego uczestników, aby zbyt długu nie czekali z podjęciem działań mających na celu wyegzekwowanie należnych im kwot. Co zatem można zrobić, jeżeli upłynie określony w ustawie termin przedawnienia naszej wierzytelności wynikającej z umowy lub wyroku Sądu, a dłużnik wciąż nie uregulował zobowiązania?

Skomplikowane, kosztowne, opłacalne tylko dla dużych firm – w ten sposób zarządzanie należnościami wciąż postrzega wielu przedsiębiorców działających w sektorze MSP. W rzeczywistości jednak, niezależnie od rozmiaru i skali działania firmy, przedsiębiorcy mają do dyspozycji szereg darmowych i łatwych w obsłudze narzędzi do samodzielnego zarządzania należnościami. Na łamach Akademii Rozważnej Firmy rozpoczynamy serię wpisów, w których przedstawimy te narzędzia i przybliżymy ich możliwości.

Niektórzy dłużnicy w celu uniknięcia odpowiedzialności starają się doprowadzić do upływu terminu przedawnienia. Wówczas znacznie trudniej jest odzyskać od nich pieniądze. Dlatego wierzyciele powinni uzyskać tzw. uznanie długu przez dłużnika, dzięki któremu będą mogli przerwać bieg terminu przedawnienia i skutecznie wyegzekwować swoje należności. Na czym polega to rozwiązanie? Szczegóły w dzisiejszym artykule.

©2012 EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k