Google Linkedin YouTube
nic

W pierwszym artykule z cyklu „NIE(MORALNOŚĆ) PŁATNICZA”, została opisana współpraca Tomasza z Panem od przetargu. Przypomnijmy, że Tomasz prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą i świadczy szeroki zakres usług z obszaru projektowania graficznego. Dziś zostanie opisana kolejna sytuacja, związana z brakiem moralności płatniczej klientów.

Temat windykacji zawsze wzbudza wiele kontrowersji i żarliwych dyskusji. W prasie tradycyjnej oraz portalach internetowych, można przeczytać obszerne wywody bogate we wskazówki, jak egzekwować należności od dłużnika. Z drugiej strony, pojawiają się również poradniki dla dłużników, sugerujące sposoby unikania spłaty wierzyciela, które na dłuższą metę po prostu się nie opłacają. Zastanówmy się jednak, dlaczego dłużnicy płacą? Głębsza analiza tego zjawiska, umożliwia wysnucie nieoczywistych i ciekawych wniosków.

windykacja

W sierpniu 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.07.2017 roku w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji. Rozporządzenie to uchyliło obowiązujące wcześniej, w tym zakresie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16.05.1996 roku.

©2012 EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k