Google Linkedin YouTube
technologie

Podmioty gospodarcze działające w branży windykacji coraz chętniej, w celu skuteczniejszego prowadzenia czynności windykacyjnych, wykorzystują osiągnięcia z obszaru nowych technologii. Innowacyjne rozwiązania informatyczne stały się dla firm windykacyjnych narzędziem, które daje nowe możliwości usprawnienia procesu odzyskiwania należności oraz zdań z tym związanych, np. automatyzacja wysyłki wezwań do zapłaty. Dostępne na rynku systemy informatyczne lub rozwiązania tworzone od podstaw, pozwalają przedsiębiorstwom windykacyjnym na zarządzanie sprawami klientów w jednym miejscu, a wierzyciel ma stały wgląd do bieżących raportów z prowadzonych działań. Przykładem usprawnienia pracy firmy windykacyjnej jest niedawno wdrożone w Grupie EULEO zaawansowane technologicznie oprogramowanie, które posiada rozbudowane moduły wpływające na dynamikę realizowanych procesów. Przeczytaj cały tekst i poznaj więcej korzyści płynących z wykorzystywania innowacji technologicznych w branży windykacji.

grafik

Ugruntowana pozycja przedsiębiorstwa w danej branży buduje jego autorytet i prestiż, zatem podwykonawcy chętnie podejmują z nim współpracę i systematycznie startują w ogłaszanych przetargach, licząc przy tym na uzyskanie korzyści ekonomicznych i wizerunkowych. Co jeśli w relacji zleceniodawca – zleceniobiorca pojawia się problem nieterminowego regulowania należności, gdzie znane przedsiębiorstwo nie płaci za świadczone mu usługi?

prawo

W dniu 30 kwietnia 2018 roku weszła w życie najważniejsza ustawa wchodząca w skład tzw. Konstytucji biznesu, tj. ustawa z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców. Określa ona zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym prawa i obowiązki przedsiębiorców oraz zadania organów władzy publicznej w tym zakresie. Nowa ustawa zastąpiła ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 roku, która tym samym została uchylona.

©2012 EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k