Google Linkedin YouTube

Chyba każdy, kto uczestniczył w procesie odzyskiwania należności wie, że jest to proces naznaczony szeregiem silnych emocji. Ze strony dłużnika może to być lęk, niepewność, złość, a nawet agresja. Ze strony wierzyciela lub windykatora są to najczęściej frustracja lub zniecierpliwienie, ale też przykrość. 

W ostatnim czasie weszło w życie szereg rozwiązań prawnych, których celem – z jednej strony – jest ułatwienie i przyspieszenie dla wierzycieli dochodzenia należności, a – z drugiej – zwiększenie mobilizacji dłużników transakcji handlowych (przedsiębiorców i podmioty publiczne) do dokonywania zapłaty w ustalonym terminie. Regulacje te są odpowiedzią na pogłębiające się zatory płatnicze, które negatywnie wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

Z dniem 21 sierpnia 2019 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Wprowadziła ona znaczne podwyżki opłat sądowych. Od tego dnia prowadzenie spraw sądowych jest zatem znacznie droższe niż było dotychczas.

©2012 EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k