Google Linkedin YouTube
JOD

Odzyskanie należności od nierzetelnego przedsiębiorcy, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą (JOD) jest wyzwaniem, które wymaga wiedzy i doświadczenia nie tylko z zakresu prawa. Danych o dłużniku należy szukać w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), a nie Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), gdzie wpisane są wyłącznie spółki prawa handlowego. Przedsiębiorca odpowiada wobec wierzycieli zarówno majątkiem prywatnym, jak i tym wykorzystywanym do prowadzenia działalności gospodarczej. Jak odzyskać nieuregulowane należności od przedsiębiorcy prowadzącego JOD?

czysty bilans

Początek roku kalendarzowego dla wielu przedsiębiorstw oznacza zbliżający się termin przedstawienia sprawozdania finansowego. W skład obowiązkowych elementów sprawozdania wchodzi m.in. bilans, czyli zestawienie aktywów i pasywów jednostki gospodarczej, przygotowywany na początek i koniec okresu sprawozdawczego.

Co zrobić, żeby legalnie uzyskać czysty bilans? Przeczytaj i dowiedz się na czym polega czyszczenie bilansu.

reformy

 

Pod koniec listopada 2017 roku Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt reformy Kodeksu postępowania cywilnego. Celem planowanych zmian jest przyspieszenie, usprawnienie i uproszczenie postępowań przed sądem.

Przedstawiony projekt zakłada przywrócenie odrębnego postępowania gospodarczego pomiędzy przedsiębiorcami, w którym obowiązywać będą szybsze procedury, wyższy stopień sformalizowania, a wyrok powinien zapaść w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy. W przypadku jednak drobnych przedsiębiorców i osób samozatrudnionych procedura gospodarcza ma być jedynie opcją, z której będą mogli zrezygnować. W takiej sytuacji sprawa będzie rozpatrywana z pominięciem tych przepisów.  

©2012 EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k