Google Linkedin YouTube
pozew

Starannie przygotowany pozew, zawierający wszystkie niezbędne elementy, jest niezwykle istotny, gdyż pozwala znacznie skrócić czas trwania postępowania sądowego. Po otrzymaniu prawidłowo sformułowanego pozwu sąd może od razu przystąpić do dalszego merytorycznego rozpoznania sprawy i musi poświęcać czasu na wzywanie powoda do uzupełniania jego braków.

spór

Chińska Republika Ludowa od  kilkunastu lat jest w centrum zainteresowań polskich przedsiębiorców. Rynek chiński jest interesujący zarówno pod kątem eksportu, jak i importu. W zależności od potrzeb przedsiębiorstwa istnieje całe spektrum możliwości połączenia sił z azjatyckim partnerem. Współpraca handlowa z zagranicznym przedsiębiorstwem jest jednak obarczona ryzykiem opóźnienia lub braku zapłaty należności. Co wtedy? Jak rozwiązać spór polskiego podmiotu z chińskim, mając na uwadze fakt, że działają one w różnych systemach prawnych?

zatory płatnicze

Udzielanie kredytu kupieckiego zawsze wiąże się z ryzykiem, że kontrahent nie ureguluje należności. Nie ma tragedii, jeśli jest to jeden z grona klientów generujących niewielki procent obrotu i zysku przedsiębiorstwa, problem pojawia się, gdy ten kontrahent odpowiada za znaczną część przychodów spółki.

Nieterminowe spłacanie zobowiązań w konkretnym kanale sprzedaży prowadzi do zatorów płatniczych, z których obronną ręką wychodzą firmy o znacznych zasobach finansowych. Słabsze podmioty tracą płynność finansową i bankrutują. Jak zatem temu zapobiec i czy można przeciwdziałać powstawaniu zatorów płatniczych?

©2012 EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k