Google Linkedin YouTube

Ustawą z dnia 20 sierpnia 1997 roku został do polskiego porządku prawnego wprowadzony Krajowy Rejestr Sądowy. Działa on od 1 stycznia 2001 roku i zastąpił on  istniejący poprzednio rejestr handlowy. Krajowy Rejestr Sądowy prowadzony jest w systemie teleinformatycznym przez sądy rejonowe (sądy gospodarcze) obejmujące swoją właściwością obszar województwa lub jego część.

Roszczenia majątkowe co do zasady ulegają przedawnieniu. Tylko w wyjątkowych, określonych w ustawie przypadkach, roszczenie nie podlega przedawnieniu np. roszczenie o zniesienie współwłasności.

©2012 EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k