fbpx
Linkedin YouTube

Wszystko wskazuje na to, iż kryzys związany z pandemią COVID-19 powoli zaczyna słabnąć.  Przedsiębiorcy w Polsce odczuli go bardzo mocno, czasami nazbyt boleśnie. Wiele biznesów poległo na zawsze w nierównej walce z chińskim wirusem i zainfekowaną ekonomią.

wymówki dłużników

Nie możemy dzisiaj zapłacić, gdyż nie ma szefa, który o tym decyduje. Przepraszam, ale ja nic nie mogę w tej kwestii”. Kto nie słyszał takiej wymówki w sytuacji, gdy próbował dłużnika telefonicznie zmotywować do zapłaty?

Dłużnicy posługują się zróżnicowanymi argumentami, które mają na celu opóźnienie płatności i pozyskania zrozumienia dla tego faktu po stronie wierzyciela. Kontynuujemy cykl o wymówkach nierzetelnych firm. Wcześniejsze artykuły prezentowały 2 metody: gry na czas oraz roztargnienia i luk w pamięci. Prostą, by nie rzec prymitywną, jednak całkiem skuteczną, a nadto powszechnie stosowaną wymówką jest sposób „na wiecznie nieobecnego szefa”.

gospodarki

W I kwartale b. r. wartość Indeksu Należności Przedsiębiorstw (INP) została podwyższona z poziomu 89, 1 do 89, 9 punktów. Wysoki wskaźnik INP świadczy o znacznej ilości zatorów płatniczych w kraju, co więcej nieuregulowane faktury przyczyniają się do spowolnienia lub zahamowania rozwoju gospodarczego państwa. Jak można zapobiec zatorom płatniczym?

©2021 EULEO G. Grzesiak Sp.k.