Google Linkedin YouTube

Proces windykacji należności biznesowych uległa ciągłemu doskonaleniu z uwagi na zmiany w technologiach, uwarunkowaniach prawnych, zwyczajach płatniczych kontrahentów, dostępie do informacji gospodarczych. Jednym z komponentów skutecznego dochodzenia należności jest wizyta terenowa. Rola tego narzędzia sukcesywnie wzrasta w „przemyśle windykacyjnym”, czego symptomem jest sięganie po nie coraz powszechniej przez firmy windykacyjne, nawet te, kojarzone dotychczas z pracą „zza biurka”.

Etapy i narzędzia windykacji

Na skuteczne odzyskiwanie należności w sektorze B2B wpływa wiele czynników, takich jak doświadczenie, dobra znajomości specyfiki danej branży czy zaplecze technologiczne. Firmy windykacyjne, które chcą „nadążyć” za rynkiem i wymaganiami klientów powinny więc posiadać nie tylko sprawdzone i stale udoskonalane procedury działania, ale również odpowiednie narzędzia ułatwiające pracę i komunikację z klientami.

Windykacja polubowna

Wokół branży windykacyjnej sektora biznesowego krąży wiele nieprawdziwych informacji. Pomieszanie kompetencji, wizerunek windykatora czy stosowane procedury to tylko niektóre obszary, w których narosły stereotypy. Przedstawiamy kolejny mit, jaki krąży na temat windykacji w sektorze B2B.

©2012 EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k