Google Linkedin YouTube
JOD

Odzyskanie należności od nierzetelnego przedsiębiorcy, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą (JOD) jest wyzwaniem, które wymaga wiedzy i doświadczenia nie tylko z zakresu prawa. Danych o dłużniku należy szukać w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), a nie Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), gdzie wpisane są wyłącznie spółki prawa handlowego. Przedsiębiorca odpowiada wobec wierzycieli zarówno majątkiem prywatnym, jak i tym wykorzystywanym do prowadzenia działalności gospodarczej. Jak odzyskać nieuregulowane należności od przedsiębiorcy prowadzącego JOD?

©2012 EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k