fbpx
Linkedin YouTube
JOD

Odzyskanie należności od nierzetelnego przedsiębiorcy, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą (JOD) jest wyzwaniem, które wymaga wiedzy i doświadczenia nie tylko z zakresu prawa. Danych o dłużniku należy szukać w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), a nie Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), gdzie wpisane są wyłącznie spółki prawa handlowego. Przedsiębiorca odpowiada wobec wierzycieli zarówno majątkiem prywatnym, jak i tym wykorzystywanym do prowadzenia działalności gospodarczej. Jak odzyskać nieuregulowane należności od przedsiębiorcy prowadzącego JOD?

firmy upadają

Niemal 80% firm z sektora MŚP założonych w tym roku nie przetrwa na rynku  dwóch  lat. Niewystarczający kapitał, brak wiedzy z zakresu skutecznego zarządzania należnościami i nietrafione inwestycje to główne powody upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Co najmniej dwa z trzech wymienionych powodów można wyeliminować, stosując adekwatne działania prewencyjne. Jak zatem młoda firma ma uniknąć utraty płynności finansowej i przetrwać na rynku dłużej niż dwa lata?

Przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce zobowiązany jest zgłosić ten fakt do odpowiedniego urzędowego rejestru. Okoliczność tą wykorzystują podmioty prowadzące fałszywe rejestry, które próbują wyłudzać od przedsiębiorców opłaty za wpis, kierując do nich bezpodstawne wezwania do zapłaty.

©2021 EULEO G. Grzesiak Sp.k.