Google Linkedin YouTube
należności

Tylko od listopada 2017 roku do października br. upadłość ogłosiło 1080 firm. Według międzynarodowego ubezpieczyciela, członka Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, w ciągu całego 2018 roku upadłość lub restrukturyzację ogłosi około 1100 przedsiębiorstw. Większość upadłych podmiotów gospodarczych to firmy z sektora MSP. Powodów niewypłacalności tych organizacji jest całe spektrum, m.in. mało elastyczny model działalności wobec zachodzących zmian rynkowych i brak usystematyzowanych procedur zarządzania należnościami.

cyklu rotacji należności

Każdy przedsiębiorca lub dyrektor finansowy śledzi na bieżąco wskaźnik cyklu rotacji należności (DSO) przedsiębiorstwa, którym zarządza. Tak jest… lub powinno być.

Jako jeden z kluczowych parametrów efektywności informuje on o sposobie finansowania sprzedaży na kredyt kupiecki, a dokładniej jak szybko firma zamienia należności na realne środki na rachunku bankowym.

©2012 EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k