Google Linkedin YouTube
praca w windykacji

Praca windykatora to ciągły stres. Próbuje on sprostać oczekiwaniom klienta, wypracować kompromis z dłużnikiem i nie ulegać presji ze strony otoczenia. Osoba decydująca się na pracę na tym stanowisku, powinna mieć interdyscyplinarny zakres wiedzy z obszaru ekonomii, finansów oraz prawa. Co więcej, zdolności negocjacyjne i umiejętność wypracowania sytuacji win-win-win dla wszystkich stron sprawy, to jedne z najbardziej pożądanych kompetencji pracowniczych na tym rynku pracy.

Roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Celem wprowadzenia tej instytucji było zwiększenie pewności obrotu prawnego i zdyscyplinowanie jego uczestników, aby zbyt długu nie czekali z podjęciem działań mających na celu wyegzekwowanie należnych im kwot. Co zatem można zrobić, jeżeli upłynie określony w ustawie termin przedawnienia naszej wierzytelności wynikającej z umowy lub wyroku Sądu, a dłużnik wciąż nie uregulował zobowiązania?

W dniu 1 czerwca 2017 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego, która wprowadziła nowe zasady odpowiedzialności inwestora za należności podwykonawców. Zmianie uległa w szczególności procedura zgłaszania podwykonawców, doprecyzowane zostały zasady zgłaszania sprzeciwu oraz wprowadzono ograniczenie kwotowe odpowiedzialności solidarnej inwestora. 

©2012 EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k