Google Linkedin YouTube
rozważna firma

Rozważne i roztropne zarządzanie należnościami firmowymi to fundament rozwoju organizacji i zachowania przez nią konkurencyjności, bez tego powstaje duże ryzyko utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa.

Na szczęście w każdej branży funkcjonują firmy, które potrafią świadomie zarządzać płynnością finansową i to właśnie z nich należy brać przykład, jak robić to dobrze i skutecznie. Podmioty te zostały wyróżnione po raz kolejny przez EULEO certyfikatem Rozważna Firma i po raz pierwszy certyfikatem Rozważna Firma Plus. Pamiętamy, że za każdym sukcesem organizacji stoją ludzie, w związku z tym nagrodzono elitarne grono managerów finansowych, przyznając im po raz pierwszy, tytuł Rozważny Manager Finansowy.

Rozważna Firma

Od 2004 roku EULEO przyznaje wybranym przedsiębiorstwom Certyfikat Rozważna Firma. Otrzymują go podmioty, które w codziennej działalności kierują się zasadami opisanymi w krótkim kanonie dobrych praktyk RF. W tym roku tytuł został przyznany 400 przedsiębiorstwom.

Rozważna Firma Plus

W 2018 roku EULEO spośród grona rozważnych firm wyselekcjonowało 59 przedsiębiorstw, którym przyznano tytuł Rozważna Firma Plus. Certyfikat otrzymały podmioty, które w sposób szczególnie proaktywny i od wielu lat kształtują najlepsze wzorce i polityki zarządzania kredytem kupieckim.

Podmioty, którym został przyznany tytuł, potrafią szybko podejmować decyzję o odzyskiwaniu długów zagrożonych brakiem zapłaty, egzekwują uczciwość w interesach i szacunek do danego słowa, a także promują kontrahentów regulujących terminowo zobowiązania. Co najważniejsze, stosują jednakowe standardy moralności płatniczej i uczciwości w interesach zarówno wobec siebie, jak i swoich kontrahentów.

Rozważny Manager Finansowy

Idea uhonorowania rozważnych managerów finansowych powstała z myślą o osobach, które podejmują konkretne, mądre i roztropne działania w zarządzaniu kredytem kupieckim i należnościami firmowymi. Dyplom Rozważny Manager Finansowy został po raz pierwszy przyznany zaledwie 40 osobom.

Wyróżnieni managerowie odznaczają się na tle pozostałych osób odpowiedzialnych za finanse w przedsiębiorstwach, nie tylko rozwagą, ale też skrupulatnością w podejmowanych działaniach. Pośrednio wpływają na pozytywną zmianę mentalności polskich przedsiębiorców w obszarze ich moralności płatniczej.

Dlaczego warto brać przykład z rozważnych?

Rozważne zarządzanie należnościami wbrew pozorom nie jest proste. Wymaga zarówno wiedzy teoretycznej, jak i doświadczenia nabytego na „ żywym rynku”.

Wypracowanie odpowiednich standardów i procedur, które usystematyzują działania, w zakresie rozważnego zarządzania należnościami wymaga czasu. Warto wzorować się na przedsiębiorstwach, które posiadają certyfikat potwierdzający ich klasę w omawianym obszarze.

Program certyfikacji Rozważna Firm jest skierowany do klientów współpracujących z Grupą EULEO, tzn. faktycznie korzystających z szerokiej palety usług prewencji kredytowej oraz windykacji należności. Program ma charakter bezpłatny, certyfikatu nie da się kupić. Wyróżnienia nadawane są wyłącznie z inicjatywy EULEO. Promują nie tyle rzetelność, ale rozważny sposób postępowania z kontrahentami w obszarze kredytu kupieckiego, niekolidujący z relacjami handlowymi. Zaledwie kilkaset podmiotów rocznie i kilkudziesięciu managerów uzyskuje wyróżnienie. Elitarność i nie komercyjność Rozważnej Firmy stanowi o jej wartości i odmienności.

O autorze

x-Agnieszka Polus

Dodaj komentarz
©2012 EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k