fbpx
Linkedin YouTube

Profesjonalna firma windykacyjna nie może funkcjonować bez realizacji usług detektywistycznych. Licencjonowani detektywi zlokalizują dłużnika i ustalą stan jego posiadania.

Znajdowanie ukrywającego się dłużnika to technika nazywana w slangu windykacyjnym skiptracingiem. Wyspecjalizowany detektyw (skiptracer) ustali adres zameldowania, adres zamieszkania, adres faktycznego pobytu, aktualny numer telefonu dłużnika. Oczywiście,
z punktu widzenia bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego, najwartościowsze informacje zbierane przez detektywa to m.in.:

  • powiązania danej osoby z innymi podmiotami gospodarczymi,
  • udziały w innych podmiotach (udziały w spółkach, akcje),
  • numery ksiąg wieczystych posiadanych nieruchomości,
  • satelitarne obrazy nieruchomości,
  • numery ksiąg wieczystych zbytych nieruchomości, wraz z datami zbycia,
  • fakt istnienia wierzytelności hipotecznych lub dochodzonych w trybie egzekucji komorniczej przysługujących dłużnikowi,
  • maszyny, pojazdy mechaniczne.

Ustalanie majątku osoby lub firmy ma kapitalne znaczenie w okoliczności zawierania dużego kontraktu, kiedy firma musi skredytować kontrahenta na znaczną kwotę, ponosząc ryzyko jego możliwej niewypłacalności. Znając stan nieruchomości, można wręcz zażądać od kontrahenta zabezpieczenia transakcji wpisem do hipoteki. Czasami sama wiedza o jego majątku wystarczy, aby spać spokojnie i nie martwić się o spłatę należności, gdyż raport detektywistyczny wykazuje znaczny i nieobciążony zobowiązaniami majątek.

Ustalenie składników majątku dłużnika w trakcie samej windykacji jest również bardzo użyteczne. Jeszcze na etapie polubownym wiedza ta może być wykorzystana w procesie negocjacyjnym. Dłużnik często nie docenia windykatora i jego wiedzy o windykowanym podmiocie. Uświadomienie mu posiadanych informacji o możliwych do zwindykowania  aktywach oraz uprawdopodobnienie ich utraty w procesie windykacyjnym, niemal zawsze zmienia postawę dłużnika i uruchamia w nim „ukrytą wolę” spłaty zadłużenia.

Na etapie sądowym wiedzę tę możemy wykorzystać do szybkiego zajęcia składników majątkowych, wyprzedzając innych wierzycieli przy wpisie do hipoteki nieruchomości, co niebagatelnie zwiększa szanse na odzyskanie długu. Należy mieć świadomość, iż w takiej sytuacji komornik nie traci czasu na ustalenia, mając we wniosku egzekucyjnym wskazane konkretne przedmioty do zajęcia. Wiedza taka pozwala także firmie windykacyjnej (wierzycielowi) dobrze zarządzać procesem egzekucji komorniczej, tak aby uniknąć tzw. zbiegu egzekucji i utraty kontroli nad sprawą przez wybranego przez nas komornika.

Częstą praktyką nieuczciwych dłużników jest wyzbywanie się majątku, w celu uniknięcia odpowiedzialności za długi. W fikcyjnych transakcjach majątek (zwłaszcza nieruchomości) zmienia właściciela. Dłużnik nadal mieszka w domu, który w cudowny sposób staje się własnością brata lub szwagra. Detektyw jest w stanie taki fakt wyłapać, a prawnik unieważnić taką transakcję. Dzięki instytucji tzw. skargi pauliańskiej, radca prawny lub adwokat z kancelarii EULEO wykaże, iż głównym jej celem było pokrzywdzenie wierzyciela, poprzez uniemożliwienie jego zaspokojenie się właśnie  ze zbytej nieruchomości.

Ceny usług detektywistycznych są zróżnicowane. Niektóre firmy windykacyjne zatrudniające detektywów świadczą te usługi masowo i zazwyczaj w umiarkowanych cenach, traktując usługę jako wsparcie procesu windykacji, a nie jako główne źródło przychodów. W EULEO Wierzytelności ustalenie majątku dłużnika to koszt około 900 zł. W przypadku skorzystania z usług Kancelarii Radców Prawnych EULEO cena tej usługi jest niemal w połowie refundowana w toku dalszego postępowania sądowego. Należy pamiętać, iż detektyw pobiera opłatę niezależnie od stanu posiadania dłużnika. Raport, w którym będzie zawarta sprawdzona informacja, iż dłużnik nie posiada i nie wyzbył się majątku, ma taką samą cenę, jak raport zawierające „pozytywne” dla wierzyciela informacje. Czas potrzebny na lokalizację osoby i jej majątku wynosi zazwyczaj 14-30 dni.

Usługi detektywistyczne są realizowane w oparciu o przepisy specjalnej ustawy o usługach detektywistycznych i podporządkowanych jej aktów wykonawczych. Może je świadczyć wyłącznie firma wpisana do rejestru usług regulowanych prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Spółka taka musi zatrudniać zawodowych detektywów. Muszą oni być także obecni w zarządzie przedsiębiorstwa. Detektyw w myśl przepisów prawa to osoba posiadając odpowiednią licencję, wydaną przez wojewódzkiego komendanta policji. Osoby i firmy wykonujące usługi detektywistyczne bez odpowiednich zezwoleń, czynią to bezprawnie, narażają się na odpowiedzialność karną i finansową.

O autorze

Piotr Kaźmierczak

Pełni funkcję Dyrektora ds. Rozwoju EULEO. Jest odpowiedzialny za strategię i rozwój firmy, w tym zwłaszcza ofertę usług, sprzedaż, marketing i PR. Stworzył koncepcję szkoleń z zakresu zarządzania należnościami i negocjacji z dłużnikami. Jest absolwentem Wydziału Filozoficzno - Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek historia) oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania małymi i średnimi firmami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Swoje pozazawodowe zainteresowania skupia na: historii, literaturze środkowoeuropejskiej, muzyce fado, muzyce operowej, teatrze. Amatorsko uprawia: żeglarstwo, narciarstwo, biegi, koszykówkę. Wolny czas najchętniej spędza podróżując po Europie w poszukiwaniu ciekawej kuchni regionalnej i dobrego wina.
Dodaj komentarz
©2021 EULEO G. Grzesiak Sp.k.