fbpx
Linkedin YouTube
firmy upadają

Niemal 80% firm z sektora MŚP założonych w tym roku nie przetrwa na rynku  dwóch  lat. Niewystarczający kapitał, brak wiedzy z zakresu skutecznego zarządzania należnościami i nietrafione inwestycje to główne powody upadłości przedsiębiorstw w Polsce. Co najmniej dwa z trzech wymienionych powodów można wyeliminować, stosując adekwatne działania prewencyjne. Jak zatem młoda firma ma uniknąć utraty płynności finansowej i przetrwać na rynku dłużej niż dwa lata?

Sprawdzaj kontrahentów online

Przedsiębiorca stawiający pierwsze kroki w biznesie może być podatny na manipulację ze strony bardziej doświadczonych na rynku graczy lub zwykłych oszustów. Na początku działalności gospodarczej łatwo jest utopić pieniądze w nietrafionej inwestycji lub skredytowaniu kontrahenta, który stanie się dłużnikiem. Niektórych nieprzyjemnych sytuacji związanych z nieterminowych otrzymywaniem należności można uniknąć – sprawdzając kontrahenta online.

Wywiadownie gospodarcze zajmują się zbieraniem informacji do raportów gospodarczych z jawnych, ogólnodostępnych źródeł. Są to:

  • rejestry sądowe i urzędowe:  CEIDG lub KRS, rejestr REGON,
  • oficjalne raporty i sprawozdania finansowe publikowane przez przedsiębiorstwa,
  • telefoniczne ankiety przeprowadzone wśród badanych podmiotów,
  • informacje znalezione w Internecie.

Wywiad gospodarczy to jedna z najszybszych i najskuteczniejszych form weryfikacji kontrahentów. Polega na zbieraniu i szczegółowe analizie zróżnicowanych informacji na temat kontrahenta i przedstawienie go w formie czytelnego raportu, zawierającego rekomendowany limit kredytu kupieckiego oraz ujawniającego wszelkie negatywne informacje.

Raport pozwala na podjęcie decyzji dotyczącej współpracy z określonym kontrahentem. Potwierdzenie wiarygodności zwiększa szanse, że kontrahent terminowo ureguluje należności.

Monitorowanie faktur

Sprawne zarządzanie należnościami wymaga szerszego spojrzenia na współpracę z kontrahentami. Automatyzacja procesu monitoringu faktur, tj. monitorowania terminu płatności, kontroli przeterminowanych zobowiązań i sprawdzanie poszczególnych klientów pod kątem wcześniejszych problemów z regulowaniem należności, zmniejsza zagrożenie utraty płynności finansowej.

System do monitorowania faktur np. Rozważna Firma umożliwia integrację z programem księgowym, dzięki czemu faktury i dane klientów aktualizowane są automatycznie. Ponadto możliwy jest import danych z pliku oraz eksport danych z używanego programu do fakturowania. Istnieje też możliwość ręcznego wprowadzenia informacji poprzez wypełnienie formularza zwierającego nazwę firmy, adres, e-mail i telefon kontaktowy.

Skorzystaj z doświadczenia windykatorów

Zatory płatnicze, czyli sytuacje powstałe w wyniku nagromadzenia się zadłużeń i przechodzenia ich na następnych powiązanych ze sobą kontrahentów, często są jedną z przyczyn upadłości przedsiębiorstw.

Problem powstaje, kiedy jeden ze zleceniodawców bądź nabywców nie reguluje należności względem swego zleceniobiorcy lub sprzedawcy. Zadłużenie to może utrzymywać się nawet przez dłuższy czas, co szczególnie u firm z małym kapitałem wpływa na kłopoty z utrzymaniem płynności finansowej i wypłatami dla pracowników.

Odzyskanie należności od dłużnika jest możliwe również – a nawet przede wszystkim – na drodze polubownej. W tym celu przedsiębiorca powinien zgłosić się do firmy windykacyjnej. Tutaj otrzyma pomoc ekspertów z obszaru zarządzania należnościami oraz doświadczonych negocjatorów.

Windykatorzy kontaktują się z dłużnikiem i ustalają plan spłaty zadłużenia. Wspólnie wypracowują kompromisowe wyjście z zaistniałej sytuacji. Działają zgodnie z zasadą win-win-win.

Nawiązanie stałej współpracy w obszarze zarządzania należnościami odciąża przedsiębiorstwo z tytułu odzyskiwania należności i kontrolowania terminów uwzględnionych w fakturze. Stały partner we współpracy pozwala na wypracowanie określonych schematów i procedur, które w perspektywie czasu usprawniają pracę całego przedsiębiorstwa. Jest również doradcą z zakresu zarządzania wierzytelnościami.

O autorze

x-Agnieszka Polus

Dodaj komentarz
©2021 EULEO G. Grzesiak Sp.k.