fbpx
Linkedin YouTube
technologie

Podmioty gospodarcze działające w branży windykacji coraz chętniej, w celu skuteczniejszego prowadzenia czynności windykacyjnych, wykorzystują osiągnięcia z obszaru nowych technologii. Innowacyjne rozwiązania informatyczne stały się dla firm windykacyjnych narzędziem, które daje nowe możliwości usprawnienia procesu odzyskiwania należności oraz zdań z tym związanych, np. automatyzacja wysyłki wezwań do zapłaty. Dostępne na rynku systemy informatyczne lub rozwiązania tworzone od podstaw, pozwalają przedsiębiorstwom windykacyjnym na zarządzanie sprawami klientów w jednym miejscu, a wierzyciel ma stały wgląd do bieżących raportów z prowadzonych działań. Przykładem usprawnienia pracy firmy windykacyjnej jest niedawno wdrożone w Grupie EULEO zaawansowane technologicznie oprogramowanie, które posiada rozbudowane moduły wpływające na dynamikę realizowanych procesów. Przeczytaj cały tekst i poznaj więcej korzyści płynących z wykorzystywania innowacji technologicznych w branży windykacji.

Elastyczność

W dobie postępującej globalizacji, znoszeniu granic między państwami, gdzie wymiana informacji na skalę międzynarodową jest tak łatwa jak nigdy wcześniej, elastyczność, w niemal każdym obszarze funkcjonowania przedsiębiorstwa, jest kluczem do utrzymania stabilnej pozycji firmy na rynku, nie wspominając o możliwości ekspansji nowych miejsc. Dostępne na rynku produkty informatyczne poprawiają jakość i wspomagają elastyczne działanie podmiotów gospodarczych oraz ich dostosowanie do dynamicznie zmieniających się warunków otoczenia organizacji. W sytuacji, gdzie firma windykacyjna ma tylko jedno biuro, natomiast skala jej działalności jest ogólnokrajowa lub nawet globalna, rozwiązania z obszaru IT są wręcz niezbędne.

EULEO od wielu lat bazuje na zróżnicowanych pod względem stopnia złożoności technologiach, dzięki czemu elastyczność grupy w sposobach odzyskiwania należności jest wielopłaszczyznowa i terytorialnie nieograniczona. Jedynym wymogiem jest w tym przypadku posiadanie przez pracowników komputerów o określonych parametrach technicznych.

Porządek

System używany przez spółki EULEO pozwala na kompleksowe zarządzanie procesem windykacji, zaczynając od rejestracji kontaktów oraz rozdzielenia poszczególnych zadań pomiędzy członków zespołu windykacyjnego, poprzez automatyzację wysyłki powiadomień oraz gromadzenie i przetwarzanie dokumentów, a także obsługę połączeń. Uporządkowanie i zawarcie w nim wszystkich procedur ułatwia kontrolę efektywności prowadzonych działań, a przede wszystkim ogranicza marnowanie czasu na szukanie potrzebnych informacji – wystarczy, że użytkownik systemu ustawi odpowiednie komendy kolejnymi kliknięciami myszy.  

Komunikacja

Niepodważalną korzyścią z pracy w oparciu o nowoczesne technologie jest sprawna koordynacja funkcjonowania wielu działów przedsiębiorstwa i wymiana informacji między nimi. Narzędzia, które cieszą się popularnością w branży windykacji,  ułatwiają komunikację na linii firma windykacyjna – klient. W dostosowanym do potrzeb windykacyjnych oprogramowaniu klient ma wgląd do śledzenia postępów w zleconych sprawach oraz możliwość przesyłania wymaganych do realizacji sprawy dokumentów i składania kolejnych zleceń. To rozwiązanie umożliwia bezpośredni kontakt z prowadzącym sprawę windykatorem, dostarcza informacje o strukturze zadłużenia oraz szereg dodatkowych danych, np. w formie raportów gospodarczych. Dobrze zaprojektowana i rozbudowana platforma, wpływa na efektywniejszy kontakt i współpracę podmiotu windykacyjnego z wierzycielem, ponadto prezentuje istotne statystyki – stanowi zbiór wiadomości, które wspomagają proces podejmowania decyzji.

Konkurencyjność

Branża windykacji w Polsce od kilku lat nieustannie ewoluuje w stronę zwiększonej automatyzacji czynności windykacyjnych, co wynika z coraz odważniejszego korzystania przez podmioty branżowe z innowacji technologicznych. Grupa EULEO bazuje na  przygotowanym od podstaw kompleksowym rozwiązaniu informatycznym, dostosowanym do jej zróżnicowanych potrzeb, począwszy od dynamicznej, sprawnej komunikacji z wierzycielem i między działami, aż po analizę prowadzonych zleceń. Pozwala ono na automatyzację powiadomień sms, wgranie szablonów pism i obsługę korespondencji raportów, gdzie dostępna jest pełna analityka, umożliwiająca kontrolę, ocenę oraz wzrost skuteczności każdego z obsługiwanych procesów. Wprowadzone w spółkach oprogramowanie wzmocniło pozycję konkurencyjną EULEO względem pozostałych podmiotów z branży windykacji oraz umożliwiło efektywniejsze wykorzystanie posiadanych zasobów organizacji. Technologie informatyczne w windykacji wpływają zatem na usprawnienie pracy całego podmiotu windykacyjnego, a tym samym na wypracowanie przewagi konkurencyjnej. Dziś skuteczna windykacja jest więc tożsama z wykorzystywaniem innowacji technologicznych, to właśnie na tej płaszczyźnie rozgrywa się największa walka konkurencyjna, często decydująca o przetrwaniu na rynku danego podmiotu.

O autorze

x-Agnieszka Polus

Dodaj komentarz
©2021 EULEO G. Grzesiak Sp.k.