fbpx
Linkedin YouTube

W pierwszej części artykułu zajęliśmy się obowiązkami spoczywającymi na przedsiębiorcach pod koniec roku. W natłoku spraw wiele firm z sektora MŚP zapomina o zadbaniu o interesy własnej firmy. Należy pamiętać, że zachowanie płynności finansowej i uniknięcie zatorów płatniczych w końcówce roku jest kluczowe dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa w kolejnych miesiącach.

Koniec roku to okres powstawania znacznych zatorów finansowych i zauważalnego spadku moralności płatniczej w polskich firmach. Głównymi powodami są chęć przedsiębiorców do zamknięcia bilansu z dobrym wynikiem własnej firmy oraz częsta nieobecność osób decyzyjnych. Dlatego warto odpowiednio wcześnie przypomnieć klientom o należnościach, które powinny być uregulowane przed końcem roku, a tym samym uchronić się przed zatorami płatniczymi.

Ważną kwestią jest odzyskanie przeterminowanych wierzytelności. W przypadku klientów, którzy zwlekają z płatnością kilka miesięcy, a stosowanie tradycyjnych metod przypominawczych okazuje się nieskuteczne, warto skorzystać z usług wyspecjalizowanej firmy windykacyjnej. Eksperci z odpowiednim doświadczeniem są w stanie szybko i efektywnie odzyskać nasze pieniądze. Ponadto, zgodnie z przepisami prawa, dłużnik jest zobowiązany do pokrycia kosztów windykacji, zatem wierzyciel nie musi się obawiać dodatkowych opłat.

Kolejnym ważnym procesem jest tzw. czyszczenie bilansu finansowego, które jest szczególnie ważne w przypadku przedsiębiorstw posiadających w swoich aktywach trudno ściągalne należności. Czyszczenie bilansu polega na sprzedaży pakietu takich wierzytelności specjalistycznej firmie. Proces ten pozwala na:

  • poprawę wizerunku bilansowego firmy;
  • rozwiązanie zaległych spraw dotyczących nierzetelnych kontrahentów, nieuregulowanych płatności oraz zamknięcie kont analitycznych;
  • zmniejszenie zobowiązań podatkowych – trudne należności będą wliczone w koszty uzyskania przychodu, bez konieczności uzyskiwania tytułu wykonawczego i decyzji o umorzeniu postępowania egzekucyjnego;
  • pokazanie w bilansie rzeczywistego stanu finansowego przedsiębiorstwa.

Koniec roku zbliża się wielkimi krokami. Dlatego przedsiębiorcy powinni zarówno pamiętać o swoich zobowiązaniach wynikających z prowadzenia działalności gospodarczej, czyli  zrobieniu remanentu, złożeniu deklaracji podatkowych i opłaceniu składek ZUS, jak i zadbać o dobrą kondycję finansową swojej firmy – ta będzie miała wpływ na działalność przedsiębiorstwa w nowym roku. Wierzyciele powinni dołożyć wszelkich starań, aby odzyskać należności od kontrahentów jeszcze w grudniu.

Jedna z najczęstszych wymówek klientów to „Zapłacę po Nowym Roku”. Ale przecież jeśli klient nie był w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań przez kilka miesięcy, to prawdopodobnie już tego nie zrobi z własnej woli. Rozwiązaniem w tej sytuacji jest profesjonalnie przeprowadzona windykacja polubowna, a w dalszej kolejności – sądowa. Zamknięcie trudnych spraw w grudniu uchroni nas przed zatorami finansowymi i pozwoli rozpocząć nowy rok w dobrej kondycji.

O autorze

Piotr Kaźmierczak

Pełni funkcję Dyrektora ds. Rozwoju EULEO. Jest odpowiedzialny za strategię i rozwój firmy, w tym zwłaszcza ofertę usług, sprzedaż, marketing i PR. Stworzył koncepcję szkoleń z zakresu zarządzania należnościami i negocjacji z dłużnikami. Jest absolwentem Wydziału Filozoficzno - Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek historia) oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania małymi i średnimi firmami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Swoje pozazawodowe zainteresowania skupia na: historii, literaturze środkowoeuropejskiej, muzyce fado, muzyce operowej, teatrze. Amatorsko uprawia: żeglarstwo, narciarstwo, biegi, koszykówkę. Wolny czas najchętniej spędza podróżując po Europie w poszukiwaniu ciekawej kuchni regionalnej i dobrego wina.
Dodaj komentarz
©2021 EULEO G. Grzesiak Sp.k.