fbpx
Linkedin YouTube

Problemy z płynnością finansową sprawiają, że wiele firm z sektora MŚP nie jest w stanie regulować wszystkich swoich należności w terminie. Jaka jest kolejność spłacania zobowiązań wśród polskich przedsiębiorców? Jak przyspieszyć otrzymywanie płatności?

Spowolnienie gospodarcze, ograniczony dostęp do kredytów bankowych czy rosnąca konkurencja przy malejącej sprzedaży – to niektóre czynniki mające wpływ na złą kondycję finansową małych i średnich przedsiębiorstw. Z powodu braku wystarczających środków na spłacenie wszystkich należności przedsiębiorcy często zalegają z płatnościami swoim dostawcom, tym samym kredytując się ich kosztem. Takie podejście może doprowadzić do powstania poważnych problemów w wielu firmach, takich jak zatory płatnicze czy łańcuch zadłużeń.

Jakie są priorytety płatnicze polskich przedsiębiorców?

Przedsiębiorcy odczuwający pogorszenie płynności finansowej zwykle spłacają zobowiązania w następującej kolejności:

  • podatki i składki ZUS;
  • raty kredytów;
  • wypłaty dla pracowników;
  • opłaty czynszowe, media i usługi telekomunikacyjne;
  • dostawcy towarów, materiałów i usług.

Jak widać, spłaty należności wobec partnerów biznesowych są najczęściej dokonywane na samym końcu, po uregulowaniu innych zobowiązań. Warto wiedzieć, że i w tym przypadku istnieje hierarchia rozliczeń: najważniejsi są zwykle kluczowi dostawcy i to oni otrzymują pieniądze w pierwszej kolejności.

Jak przyspieszyć zapłaty za faktury?

Konieczność długiego oczekiwania na otrzymanie należnych pieniędzy sprawia, że wierzycielom brakuje środków na zachowanie bieżącej płynności finansowej. Przedsiębiorcy powinni zatem zastosować metody, które zmotywują klientów do szybszego uregulowania należności:

1.    Przypominaj klientom o nieuregulowanych płatnościach.

Wysyłka systematycznych przypomnień o zbliżającym się terminie płatności może skutecznie przyspieszyć zapłaty od Twoich klientów. Warto w tym celu wykorzystać gotowe narzędzia do zarządzania należnościami, które umożliwiają m.in. planowanie scenariuszy działań przypominawczych, dobór treści powiadomień, prognozowanie spłat oraz stałą kontrolę efektów.

Stosowanie automatycznych rozwiązań może kilkukrotnie przyspieszyć zapłaty za faktury oraz zminimalizować koszty kontroli należności.

2.    Wprowadź jasne zasady udzielania kredytu kupieckiego.

Jeśli zdecydujesz się sprzedawać swoje towary lub usługi na odroczony termin płatności, pamiętaj o odpowiednim zabezpieczeniu firmy przed nieuczciwymi kontrahentami. Ustal limity kwotowe transakcji, maksymalny termin płatności /link/ oraz plan działania w przypadku, gdy klienci nie stosują się do ustaleń.

3.    Stosuj pieczęci prewencyjne.

Pieczęci z informacją o korzystaniu z narzędzi do zarządzania należnościami lub o konsekwencjach wynikających z braku zapłaty także mają wpływ na zwiększenie dyscypliny płatniczej klientów. Warto stemplować nimi dokumenty transakcyjne oraz korespondencję z kontrahentami.

Priorytety płatnicze przedsiębiorców z sektora MŚP sprawiają, że dostawcy towarów i usług często otrzymują należne pieniądze z dużym opóźnieniem. Taki stan rzeczy powoduje trudności z zachowaniem bieżącej płynności finansowej oraz powstawanie zatorów płatniczych. Dlatego warto odpowiednio wcześnie zabezpieczyć firmę przed tego typu problemami: na bieżąco kontrolować spływ należności, ustalić przejrzyste zasady kredytu kupieckiego oraz stosować pieczęci prewencyjne. Te działania mogą znacząco przyspieszyć spłaty należności od klientów i poprawić kondycję finansową firmy.

O autorze

Piotr Kaźmierczak

Pełni funkcję Dyrektora ds. Rozwoju EULEO. Jest odpowiedzialny za strategię i rozwój firmy, w tym zwłaszcza ofertę usług, sprzedaż, marketing i PR. Stworzył koncepcję szkoleń z zakresu zarządzania należnościami i negocjacji z dłużnikami. Jest absolwentem Wydziału Filozoficzno - Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek historia) oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania małymi i średnimi firmami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Swoje pozazawodowe zainteresowania skupia na: historii, literaturze środkowoeuropejskiej, muzyce fado, muzyce operowej, teatrze. Amatorsko uprawia: żeglarstwo, narciarstwo, biegi, koszykówkę. Wolny czas najchętniej spędza podróżując po Europie w poszukiwaniu ciekawej kuchni regionalnej i dobrego wina.
Dodaj komentarz
©2021 EULEO G. Grzesiak Sp.k.