fbpx
Linkedin YouTube

EULEO oraz trójmiejska firma faktoringu online, Credstep Poland, będąca częścią szwedzkiej grupy kapitałowej Savelend Credit Group, łączą siły. Cel jest prosty – połączenie usług faktoringowych z windykacyjnymi, tak aby przedsiębiorca zachował płynność finansową – a kiedy potrzeba – skutecznie odzyskał swoje należności.

Faktoring – dobry przyjaciel płynności finansowej

Usługi faktoringowe świadczone przez Credstep pozwalają przedsiębiorstwu przyśpieszyć cykl rotacji należności, a co za tym idzie – znacznie poprawić swoją płynność finansową. Przedsiębiorstwo, które zdecyduje się na faktoring zmniejsza również ryzyko niewypłacalności kontrahenta.

Faktoringiem można objąć obecne oraz przyszłe należności pod warunkiem, że nie są one przeterminowane. Usługa faktoringu skutkuje szybkim spieniężeniem, niewymagalnych, krótko lub średnioterminowych należności przysługujących przedsiębiorcy, bez względu na formę organizacyjno-prawną firmy i skalę jego działalności. Muszą być one udokumentowane fakturami VAT i wynikać z obrotu gospodarczego.

Aby zwiększyć bieżące zasoby gotówki w kasie firmy i uchronić się przed ryzykiem niewypłacalności, przedsiębiorcy często korzystają z usług faktoringowych. Czym one są? To wykup wierzytelności przedsiębiorstw, wynikających z wystawionych faktur o odroczonym terminie płatności przez profesjonalny podmiot – faktora.

„Faktoranci wciąż jeszcze wydają się być przywiązani są do faktoringu niepełnego lub nienotyfikowanego, choć w obecnej sytuacji powinni zdecydowanie wybierać faktoring jawny bez regresu, zawierający element zabezpieczenia przed negatywnymi skutkami braku terminowej zapłaty należności przez odbiorcy faktury” – mówi Jarosław Grygiel, Dyrektor krajowy Credstep Poland sp. z o.o., odpowiedzialny za rozwój biznesu w obszarze mikrofaktoringu online w Polsce.

Credstep.pl, oprócz faktoring sprzedażowego, oferuje także zyskujący na popularności faktoring zakupowy (odwrócony), będący idealnym remedium na bolączki importerów i firm handlowych, zamawiających spore dostawy towarów. Dzięki tej wyspecjalizowanej usłudze nie trzeba już drenować firmy z kapitału obrotowego – to faktor pokryje koszty dostawy.

Bezpośrednim beneficjentem finansowania tej formule jest płatnik faktury, bo to za niego zobowiązanie z tytułu zakupu towarów lub usługi zastępczo reguluje firma faktoringowa na rzecz dostawcy – wystawcy faktury. Tak jak w faktoringu sprzedażowym i tu chodzi o wsparcie płynności finansowej u przedsiębiorcy – dodaje Jarosław Grygiel.

Przeterminowana faktura? Zleć sprawę do windykacji

Kiedy jednak jest już za późno na faktoring i mamy do czynienia z przeterminowanymi fakturami, trzeba działać szybko. Utrzymanie płynności finansowej, to bardzo ważna rzecz w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Zamiast doprowadzić do zatorów płatniczych, a w konsekwencji do utraty płynności finansowej, należy skierować sprawę do windykacji. Tutaj z pomocą przychodzi firma EULEO, która specjalizuje się w odzyskiwaniu należności.

„Szybka reakcja na wszelkie zaległości płatnicze kontrahentów w znacznym stopniu zmniejsza ryzyko powstania trudno ściągalnego długu” – stwierdza Piotr Kaźmierczak, członek zarządu EULEO.

Zespół doświadczonych windykatorów podejmuje kontakt z dłużnikiem. Oceni czy dłużnik zdolny jest do spłaty długu, poinformuje dłużnika o spłacie należności i ustali z nim harmonogram spłat, by doprowadzić do całkowitej spłaty należności.

Współpraca obu firm ma na celu zaoferowanie klientom możliwości zachowania płynności finansowej. Tym samym obie firmy przygotowały ciekawe promocje dla nowych klientów.

O autorze

Vindy Katia

Pochodzi z rodziny, w której z dziada pradziada zajmowano się handlem. Już w dzieciństwie poznała szacunek dla danego słowa i zawartej umowy. Absolwentka Szkoły Przetrwania MSP na Rynku Polskim. W stałym związku z Biznesem od 2001 roku. Zawodowo wspiera firmy walczące o uczciwy biznes. Rozbraja ładunki zatorów finansowych oraz wykrywa pułapki nierzetelnych kontrahentów. Chętnie dzieli się wiedzą z zakresu metod unikania problemów z dłużnikami, a także sposobów na uzyskiwanie terminowej zapłaty od kontrahentów. Promuje zasady prowadzenia firmy w transparentny i uczciwy sposób, z poszanowaniem relacji biznesowych.
Dodaj komentarz
©2021 EULEO G. Grzesiak Sp.k.