fbpx
Linkedin YouTube

Utrzymujące się spowolnienie gospodarcze sprawia, że wiele firm z sektora MŚP ma problemy z otrzymywaniem pieniędzy od kontrahentów w terminie oraz zachowaniem płynności finansowej. Skutecznym rozwiązaniem tego problemu jest odpowiednio i systematycznie prowadzone zarządzanie należnościami.

Zarządzanie należnościami to wieloetapowy proces, który ma na celu przede wszystkim zapobieganie powstawaniu zadłużeń oraz zmniejszenie strat firmy wynikających z kredytowania kontrahentów. Najlepsze efekty tego rozwiązania obserwujemy, gdy jest ono prowadzone jeszcze przed rozpoczęciem współpracy z nowymi kontrahentami.

Wprowadzenie procedur zarządzania należnościami daje firmom szereg korzyści:

1. Ochrona przed nieuczciwymi kontrahentami i dłużnikami.

Dzięki sprawdzeniu potencjalnych kontrahentów możesz ustalić, czy i na jakich warunkach warto z nimi współpracować, a także zbierzesz informacje potrzebne do skutecznego odzyskania długu w razie jego wystąpienia (np. informacje o majątku weryfikowanej firmy). Służą temu m.in. raporty z wywiadowni gospodarczej, raporty z biura informacji gospodarczej, dane z giełd długów.

2. Skuteczne otrzymywanie należnych pieniędzy.

Wiele małych i średnich przedsiębiorstw boryka się z zatorami płatniczymi. Z badań Rozważnej Firmy wynika, że jest to spowodowane przede wszystkim problemami z terminowym otrzymywaniem należnych pieniędzy. Dlatego warto wprowadzić działania skutecznie przyspieszające spływ należności od klientów. Są to m.in.:

– zbudowanie i przestrzeganie procedur udzielania kredytu kupieckiego w przypadku sprzedaży produktów i usług na odroczony termin płatności;

monitoring faktur, który polega na stałej kontroli i analizie stanu należności oraz regularnym przypominaniu kontrahentom o zbliżającym się terminie zapłaty. Odpowiednio prowadzony monitoring może przyspieszyć spłaty należnych pieniędzy nawet o 40%;

– stosowanie pieczęci prewencyjnych do stemplowania dokumentów sprzedaży oraz korespondencji z kontrahentami;

– stosowanie windykacji w sytuacji, gdy dłużnik nie wykazuje chęci współpracy i zapłaty swoich zobowiązań. Windykacja przeprowadzona odpowiednio wcześnie chroni firmy przed złymi długami.

3. Prawidłowe funkcjonowanie Twojej firmy i możliwość jej dalszego rozwoju.

Odpowiednio prowadzone zarządzanie należnościami chroni firmę przed zatorami płatniczymi oraz umożliwia jej zachowanie płynności finansowej. Mając potrzebne środki możesz wywiązywać się z własnych zobowiązań, takich jak zapłaty dla dostawców czy wypłaty wynagrodzeń pracownikom. To pozwala na zachowanie pozytywnych relacji z partnerami biznesowymi oraz utrzymanie dobrej atmosfery w Twojej firmie.

Warto pamiętać również, że dobra kondycja finansowa firmy ma kluczowy wpływ na jej dalszy rozwój. Dzięki odpowiednim środkom możesz np. zwiększyć asortyment produkcji czy rozwinąć działalność na nowe rynki.

Jak widzimy, zarządzanie należnościami ma bardzo ważne znaczenie dla otrzymywania należnych pieniędzy oraz prawidłowego funkcjonowania firmy. Przedsiębiorcy zwykle powierzają to zadanie swoim pracownikom, którzy wykonują wszystkie procesy ręcznie, sami je kontrolują oraz osobiście kontaktują się z kontrahentami. Dużym ułatwieniem jest zastosowanie  platform do zarządzania należnościami. Tego typu narzędzia są zautomatyzowane oraz łatwe i szybkie w obsłudze. Niektóre z nich posiadają dodatkowe funkcje, takie jak wspomaganie decyzji biznesowych na każdym etapie współpracy z kontrahentami. Wybierając taki sposób zarządzania należnościami przedsiębiorcy mogą być pewni, że będzie ono się odbywało według ustalonych procedur, systematycznie i konsekwentnie. Takie rozwiązanie zapewnia firmom płynność finansową i umożliwia im dalszy rozwój.

O autorze

Tadeusz Broś

Dyrektor operacyjny działu windykacji. Prawnik. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowych studiów Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Controling i Finanse Przedsiębiorstw. Nadzoruje Departament Windykacji - zespół analityków, windykatorów biurowych oraz negocjatorów terenowych. Odpowiada za tworzenie i doskonalenie procedur windykacji stosowanych w EULEO oraz opracowuje procedury szkoleniowe dla Departamentu Windykacji. Od kilku lat prowadzi warsztaty dla przedsiębiorców z zakresu trudnych negocjacji, bezpieczeństwa w zarządzaniu należnościami, pozyskiwania informacji, zabezpieczania wierzytelności i windykacji. Posługuje się językiem angielskim. Interesuje się psychologią. Jako były sportowiec stara się aktywnie spędzać wolny czas.
Dodaj komentarz
©2021 EULEO G. Grzesiak Sp.k.