fbpx
Linkedin YouTube

Opóźnienia w płatnościach stanowią barierę w rozwoju i bieżącym funkcjonowaniu dla wielu małych i średnich firm. Jednym ze sposobów badania zwyczajów płatniczych przedsiębiorstw jest wskaźnik moralności płatniczej, który pokazuje, jak dużym ryzykiem jest obarczony dany kontrahent lub branża. Jak go obliczać i interpretować? Odpowiedzi w dzisiejszym artykule.

Wskaźnik moralności płatniczej (ang. Payment Morality Index, PMI) pokazuje, jakie są skłonności kontrahentów lub całej branży do terminowego regulowania zobowiązań. Jest to ocena wystawiana na podstawie analizy przeszłych oraz bieżących zachowań płatniczych kontrahentów, która umożliwia przedsiębiorcom przewidywanie zdarzeń gospodarczych i podejmowanie odpowiednich decyzji biznesowych wobec klientów. PMI ma szczególne znaczenie dla przedsiębiorców udzielających kredytu kupieckiego. Pozwala im poznać zachowania i zwyczaje płatnicze kontrahentów, a dzięki temu ograniczyć ryzyko utraty płynności finansowej.

Nie należy mylić wskaźnika moralności płatniczej ze wskaźnikiem aktywności gospodarczej w danym kraju, który ma taki sam skrót (ang. Purchasing Managers’ Index, PMI).

Jak obliczać PMI?

Przy obliczaniu wskaźnika PMI bierze się pod uwagę wysokość należności i czas opóźnienia w ich spłacie, a czasami także skalę działalności przedsiębiorstwa oraz zdarzenia prawne dotyczące danego kontrahenta. Średni PMI jest średnią oceną moralności płatniczej wszystkich kontrahentów z całej branży.

Obliczaniem wskaźnika PMI zajmują się firmy i instytucje finansowe. Często PMI pojawia się w raportach gospodarczych obok innych istotnych danych, takich jak ocena ryzyka współpracy czy rekomendowana maksymalna kwota kredytu kupieckiego.

Jak interpretować wartość PMI?

Wskaźnik może przyjmować wartość od 0 do 100. Wynik powyżej 50 świadczy o dobrej sytuacji gospodarczej, zaś poniżej 50 wskazuje na coraz większe ryzyko utraty płynności finansowej.

Interpretacja PMI dla przedsiębiorców:

  • 0 – 20 – istnieje wysokie ryzyko utraty płynności finansowej kontrahenta;
  • 21 – 40 – podwyższone ryzyko utraty płynności finansowej kontrahenta (możliwe opóźnienia do 60 dni po upływie terminu płatności);
  • 41 – 60 – wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia opóźnień w płatnościach (opóźnienia do 40 dni);
  • 61 – 80 – możliwość wystąpienia niewielkich opóźnień (do 20 dni);
  • 81 – 100 – opóźnienia w regulowaniu zobowiązań występują bardzo rzadko.

Przedsiębiorcy sprzedający towary lub usługi na odroczony termin płatności powinni zwracać szczególną uwagę na wartość wskaźnika moralności płatniczej dla swoich kontrahentów i branży, w której działają. Dzięki znajomości PMI mogą podejmować odpowiednie decyzje biznesowe, które uchronią ich przed problemami i pozwolą zachować dobrą kondycję finansową. Warto pamiętać także o procedurach i narzędziach, takich jak weryfikacja kontrahentów przed rozpoczęciem współpracy, monitoring faktur oraz sprawdzanie klientów pod kątem zdarzeń negatywnych w trakcie trwania współpracy. Mogą one skutecznie ograniczyć ryzyko wystąpienia opóźnień w płatnościach i umożliwić firmie zachowanie dobrej płynności finansowej.

O autorze

Tadeusz Broś

Dyrektor operacyjny działu windykacji. Prawnik. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowych studiów Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Controling i Finanse Przedsiębiorstw. Nadzoruje Departament Windykacji - zespół analityków, windykatorów biurowych oraz negocjatorów terenowych. Odpowiada za tworzenie i doskonalenie procedur windykacji stosowanych w EULEO oraz opracowuje procedury szkoleniowe dla Departamentu Windykacji. Od kilku lat prowadzi warsztaty dla przedsiębiorców z zakresu trudnych negocjacji, bezpieczeństwa w zarządzaniu należnościami, pozyskiwania informacji, zabezpieczania wierzytelności i windykacji. Posługuje się językiem angielskim. Interesuje się psychologią. Jako były sportowiec stara się aktywnie spędzać wolny czas.
Dodaj komentarz
©2021 EULEO G. Grzesiak Sp.k.