fbpx
Linkedin YouTube

Współpraca z nowym kontrahentem to dla przedsiębiorstwa możliwości zysku, rozwoju, ale też liczne obawy. Czy potencjalny klient jest uczciwy? Czy nie jest zadłużony? Przeprowadzenie wywiadu gospodarczego przed rozpoczęciem nowej współpracy gwarantuje, że wszelkie wątpliwości zostaną rozwiane już na samym początku i przedsiębiorca nie będzie narażony na niepotrzebne kłopoty.

Raporty przygotowywane przez wywiadownie gospodarcze zawierają szereg ważnych informacji o kontrahencie. Są to m.in.: historia przedsiębiorstwa, struktura organizacyjna, informacje o majątku i powiązaniach kapitałowych, sprawozdania finansowe, wykaz osób decyzyjnych oraz dane z Krajowego Rejestru Sądowego i Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wywiadownie gospodarcze zajmują się zbieraniem informacji do raportów gospodarczych z jawnych, ogólnodostępnych źródeł. Są to:

  • rejestry sądowe i urzędowe: KRS, rejestr REGON, CEIDG,
  • oficjalne raporty i sprawozdania finansowe publikowane przez przedsiębiorstwa,
  • telefoniczne ankiety przeprowadzone wśród badanych podmiotów,
  • informacje znalezione w Internecie.

Informacje, które interesują klientów najbardziej dotyczą posiadanego majątku i wypłacalności potencjalnego kontrahenta. Dlatego wywiadownie gospodarcze oferują także wizyty terenowe. Pozwalają one sprawdzić funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz istnienie majątku potencjalnego kontrahenta.

Może się zdarzyć, że przedsiębiorstwo świadomie nie składa sprawozdań do Krajowego Rejestru Sądowego, np. chcąc ukryć dane związane ze sprzedażą czy wielkością kapitału. W takiej sytuacji trudno jest ocenić rzeczywistą kondycję finansową kontrahenta i wywiadownie muszą zwrócić się bezpośrednio do danej firmy z prośbą o udostępnienie potrzebnych danych. Często takie sytuacje są dużym wyzwaniem dla wywiadowni, bo firmy obawiają się, że tego typu dane mogą być wykorzystane na ich szkodę.

Przy tworzeniu raportu gospodarczego najważniejszą kwestią jest odpowiednie opracowanie danych. Dobrze przygotowany raport zawiera prezentację wskaźników finansowych, ilościową ocenę ryzyka współpracy, cyfrową ocenę moralności płatniczej, rekomendowaną kwotę maksymalnego kredytu kupieckiego.

Inną formą zdobycia danych o danej firmie jest wywiad detektywistyczny. Służy on  zdobyciu tajnych informacji, pozyskiwanych z rejestrów niejawnych (podgląd, podsłuch, śledzenie). Wywiady detektywistyczne są przeprowadzane w przypadku podejrzenia oszustwa w obrocie gospodarczym czy dużych i ryzykownych kontraktów.

Ponadto istnieją narzędzia internetowe, które pomagają ocenić poziom ryzyka współpracy. Należy do nich np. monitoring numerów NIP w systemie Rozważna Firma. Pozwala sprawdzić klientów pod kątem zdarzeń negatywnych, czyli posiadanych długów. Inną możliwością sprawdzenia klientów są internetowe giełdy długów.

Wywiad gospodarczy często jest błędnie utożsamiany z tzw. szpiegostwem gospodarczym, czyli działaniem nielegalnym. Przedsiębiorcy często nawet nie wiedzą o możliwości wykonania wywiadu gospodarczego, a stanowi on ważny element wspomagający podejmowanie decyzji biznesowych.

Sprawdzanie potencjalnych kontrahentów zapewnia firmie bezpieczeństwo i jest formą odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. Zainwestowanie w wywiad gospodarczy przed rozpoczęciem nowej współpracy chroni przedsiębiorców przed ryzykiem utraty przyszłych należności.

O autorze

Grzegorz Grzesiak

Pełni funkcję Dyrektora Departamentu Windykacji EULEO. Jest odpowiedzialny za strategię i procedury odzyskiwania należności, a także jako prokurent odpowiada za strategię i rozwój Kancelarii Radców Prawnych EULEO. Absolwent Wydziału Radia i Telewizji na Uniwersytecie Śląskim. W 2008 roku ukończył studia podyplomowe z komunikacji w biznesie na Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie. Jego największą pasją jest fotografia (prowadzi blog fotograficzny www.momenty.eu). Lubi podróżować i poznawać nowe kultury, jest również amatorem kuchni śródziemnomorskiej.
Dodaj komentarz
©2021 EULEO G. Grzesiak Sp.k.