fbpx
Linkedin YouTube

Zarządzanie należnościami to kluczowe działanie umożliwiające firmom zachowanie płynności finansowej oraz chroniące je przed zatorami płatniczymi. W dzisiejszym artykule przedstawimy najważniejsze kwestie, o których powinien wiedzieć każdy przedsiębiorca.

Zarządzanie wierzytelnościami jest wieloetapowym procesem, mającym na celu zapobieganie powstawaniu zadłużeń, a także znaczne zmniejszenie strat wynikających z kredytowania klientów. Kompleksowe podejście, obejmujące sprawdzanie kontrahentów przed rozpoczęciem współpracy, zapobieganie powstawaniu zadłużeń oraz odzyskiwanie długów, jest ważne szczególnie dla firm, które zawierają transakcje z odroczonym terminem płatności.

Przedsiębiorcy mają do dyspozycji kilka metod sprzyjających dobremu zarządzaniu wierzytelnościami:

1. Sprawdzanie wiarygodności kontrahenta przed rozpoczęciem współpracy. Przedsiębiorcy powinni zweryfikować dokumenty kontrahenta, takie jak wypis z rejestru handlowego czy rachunek zysków i strat. Warto też sprawdzić rejestry dłużników oraz zamówić raport z wywiadowni gospodarczej, który szczegółowo opisze sytuację partnera biznesowego.

2. Limitowanie ryzyka dzięki zastosowaniu limitów kredytowych ograniczających maksymalny stan należności od danego klienta.

3. Monitorowanie wiarygodności kontrahenta podczas realizacji transakcji, np. poprzez analizę dotychczasowej współpracy, okresową ocenę sprawozdań finansowych klienta oraz stały kontakt z nim.

4. Wprowadzenie wewnętrznych procedur zarządzania ryzykiem kredytowym. Powinny one obejmować m.in. sposób podejmowania decyzji o kredytowaniu kontrahenta, włącznie z limitami kwotowymi, czy sposób postępowania w przypadku gdy klient nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań.

5. Jasne i precyzyjne umowy dotyczące transakcji kredytowej, które będą określać prawa i obowiązki obu stron. Warto wiedzieć, że proces zarządzania wierzytelnościami może być prowadzony skutecznie przez zaawansowane narzędzia dla biznesu, które oferują także szereg innych użytecznych funkcji.

Platforma Rozważna Firma pozwala przedsiębiorcom szybko i kompleksowo zająć się wierzytelnościami w małych i średnich firmach. Platforma daje użytkownikom także możliwość automatycznego sprawdzania wiarygodności kontrahentów, wspomagania decyzji biznesowych oraz pomiaru zwyczajów płatniczych. Specjalny moduł pozwala na zweryfikowanie, czy dany kontrahent był wcześniej windykowany przez inne firmy – jest to kluczowa informacja dla dalszego przebiegu współpracy oraz podejmowania decyzji biznesowych. Ponadto Rozważna Firma umożliwia uzyskanie szybkiej i kompetentnej pomocy prawnej, dzięki czemu przedsiębiorcy mogą zaoszczędzić cenny czas.

Zwykle małe i średnie firmy nie zatrudniają wykwalifikowanych pracowników odpowiedzialnych za kompleksowe zarządzanie wierzytelnościami. Tym procesem zajmują się księgowi, a nawet sami właściciele firm, traktując go jako zadanie dodatkowe. Ich działalność zaczyna się w momencie przeterminowania należności, co znacznie komplikuje proces odzyskania pieniędzy. Dlatego warto skorzystać ze specjalistycznych narzędzi, które są dostępne nawet za darmo, oraz z usług wykwalifikowanych firm zajmujących się doradztwem w tym zakresie. Stosowanie profesjonalnych narzędzi lub zlecenie zarządzania wierzytelnościami ekspertom jest opłacalne – pozwala zapobiec powstawaniu zadłużeń i uchronić się przed zatorami płatniczymi, a w przypadku pojawienia się przeterminowanych należności – skutecznie odzyskać pieniądze od dłużnika.

O autorze

Tadeusz Broś

Dyrektor operacyjny działu windykacji. Prawnik. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz podyplomowych studiów Akademii Ekonomicznej w Krakowie na kierunku Controling i Finanse Przedsiębiorstw. Nadzoruje Departament Windykacji - zespół analityków, windykatorów biurowych oraz negocjatorów terenowych. Odpowiada za tworzenie i doskonalenie procedur windykacji stosowanych w EULEO oraz opracowuje procedury szkoleniowe dla Departamentu Windykacji. Od kilku lat prowadzi warsztaty dla przedsiębiorców z zakresu trudnych negocjacji, bezpieczeństwa w zarządzaniu należnościami, pozyskiwania informacji, zabezpieczania wierzytelności i windykacji. Posługuje się językiem angielskim. Interesuje się psychologią. Jako były sportowiec stara się aktywnie spędzać wolny czas.
Dodaj komentarz
©2021 EULEO G. Grzesiak Sp.k.