Google Linkedin YouTube
moralność płatnicza

Wyniki sondy internetowej dotyczącej moralności płatniczej kontrahentów przeprowadzonej w dniach 27. 09 – 12.10.2018 r. przez Grupę EULEO. W sondażu wzięło udział 103 przedstawicieli firm produkcyjnych, usługowych i handlowych z 18 branż, działających w segmencie B2B. Odpowiedzi udzielili przedstawiciele zarządów lub osoby odpowiedzialne za kontrolę należności.


 Jak w tym roku (2018) oceniają Państwo skalę problemów z dłużnikami
w stosunku do 2017 roku?

moralność płatnicza

Jaka będzie kondycja finansowa podmiotów działających w Państwa
branży w ciągu najbliższego roku?

Jaki procent Państwa kontrahentów nie płaci na czas w 2018 r. ?

EULEO

Czy przewidują Państwo w perspektywie roku zmiany w polityce finansowej
Państwa firmy 
względem niesolidnych kontrahentów?

 moralność płatnicza


Wnioski

„Dobrze już było, lepiej nie będzie.”

Odpowiedzi ankietowanych wskazują na rosnący niepokój przedsiębiorstw wobec pogarszającej się moralności płatniczej kontrahentów. Wyniki sondażu ujawniają mocne obawy przedsiębiorstw o przyszłe zatory finansowe i chęć przygotowania się na taki stan. O niekorzystnych warunkach prowadzenia działalności gospodarczej świadczy fakt, iż 61% respondentów wskazuje iż ponad połowa ich kontrahentów nie reguluje należności na czas.  Firmy w większości pesymistycznie oceniają przyszłą kondycję finansową przedsiębiorstw z ich branż.

Aż 41% firm planuje zaostrzenie polityki udzielania kredytu kupieckiego wobec swoich odbiorców, a 33% nie podjęło jeszcze decyzji, choć można się spodziewać, iż i w tej grupie znajdą się zwolennicy „ostrego kursu”.

Z pewnością warto się przygotować na trudniejsze czasy.

Masz pytania lub uwagi do raportu?

Skontaktuj się z nami:

bok@euleo.pl

 

O autorze

Piotr Kaźmierczak

Pełni funkcję Dyrektora ds. Rozwoju EULEO. Jest odpowiedzialny za strategię i rozwój firmy, w tym zwłaszcza ofertę usług, sprzedaż, marketing i PR. Stworzył koncepcję szkoleń z zakresu zarządzania należnościami i negocjacji z dłużnikami. Jest absolwentem Wydziału Filozoficzno - Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek historia) oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania małymi i średnimi firmami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Swoje pozazawodowe zainteresowania skupia na: historii, literaturze środkowoeuropejskiej, muzyce fado, muzyce operowej, teatrze. Amatorsko uprawia: żeglarstwo, narciarstwo, biegi, koszykówkę. Wolny czas najchętniej spędza podróżując po Europie w poszukiwaniu ciekawej kuchni regionalnej i dobrego wina.
Dodaj komentarz
©2012 EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k