Google Linkedin YouTube
należności ubezpieczone

Czy  2019 rok to prognoza trudnych czasów dla należności ubezpieczonych? Do końca 2018 roku upadłość lub restrukturyzację mogło ogłosić nawet 1 100 firm. W 2017 roku z bankructwem musiało się zmierzyć 900 firm, co wówczas stanowiło o 12% wyższy wynik od osiągniętego w 2016 roku. Niezmiennie od kilku lat na czele najbardziej zadłużonych branż plasuje się budownictwo, odpowiadające za 40% niewypłacalności polskich przedsiębiorstw (2017). Pełne dane za ubiegły rok nie zostały jeszcze opublikowane. Tendencja rosnącej niewypłacalności podmiotów gospodarczych przekłada się na wzrost kosztów polisy ubezpieczeniowej. Dlaczego ten rok może okazać się trudny dla należności ubezpieczonych?

Rosnące koszty

Na przestrzeni ostatnich 4 lat eksperci z obszaru ubezpieczeń należności Grupy EULEO zaobserwowali zmianę kryterium wyboru polisy ubezpieczeniowej przez menedżerów odpowiedzialnych za finanse przedsiębiorstwa. Nie jest nim już tylko cena, ale przede wszystkim maksymalny stopień ochrony należności. Wartość odszkodowania z tytułu braku płatności od kontrahenta może zostać ograniczona przez ubezpieczyciela, jeśli np. suma odszkodowań wypłacanych w konkretnym okresie rozliczeniowym przekracza wielokrotność zapłaconej składki ubezpieczeniowej.

Tendencja rosnącej niewypłacalności przedsiębiorstw oznacza dla ubezpieczycieli konieczność wypłacenia odszkodowań za większą ilości szkód (wypadków ubezpieczeniowych) w danym okresie rozliczeniowym, co wpływa na poniesienie większych kosztów działalności bieżącej. W rezultacie, w celu optymalizacji kosztów i optymalizacji ryzyka możliwych start, najwięksi ubezpieczyciele w ciągu ostatniego roku podnieśli cenę składki polisy ubezpieczeniowej oraz zmniejszyli limity kredytowe na jednego kontrahenta.

Włączenie zewnętrznej firmy do polisy

Towarzystwo ubezpieczeniowe nie ma obowiązku ubezpieczenia wszystkich kontrahentów przedsiębiorstwa. Część z nich uzyska limity kredytowe odbiegające od potrzeb firmy. W razie wystąpienia tzw. „zdarzeń negatywnych”, wierzyciel musi oddać sprawę do windykacji na minimum 60 dni. Dopiero po bezskutecznej windykacji zostaje wypłacone odszkodowanie. Firmy ubezpieczeniowe zazwyczaj nie zajmują się windykacją, a jeśli jest prowadzona to tylko w charakterze usługi wspierającej posiadacza polisy. Warto wpisać do polisy wyspecjalizowaną zewnętrzną firmę windykacyjną, zwiększa to szansę na odzyskanie pieniędzy i uniknięcie u ubezpieczyciela zwyżki od szkód, które wygenerowało przedsiębiorstwo.  

Umowę ubezpieczenia kredytu kupieckiego można połączyć z umową windykacyjną. Wariant hybrydowy przynosi najwięcej korzyści każdej ze stron. Podmioty zajmujące się windykacją na płaszczyźnie B2B, specjalizują się w obsłudze firm i konkretnych sektorów, dzięki czemu dobrze znają ich specyfikę i wiedzą, w jaki sposób skutecznie prowadzić windykację. Wybór zewnętrznej firmy windykacyjnej powinien zostać podparty przede wszystkim jej osiągnięciami, które można m.in.  zweryfikować poprzez nagrody i certyfikaty. Przykładowo Grupa EULEO w 2018 roku otrzymała wyróżnienie Gazety Finansowej w kategorii Najlepszy Produkt dla MSP za usługę windykacji w polisie ubezpieczeń należności. Przyznane wyróżnienie jest dowodem zarówno dla wierzyciela, jak i ubezpieczyciela na udaną współpracę w powyższym wariancie.  

Czy są branże wykluczone z ubezpieczenia należności?

Niektóre branże ze względu na duże ryzyko niewypłacalności kontrahentów mają utrudnioną możliwość ubezpieczenia należności. Przykładem jest budownictwo oraz transport. Obie branże dla ubezpieczycieli są nieprzewidywalne, dlatego ocena ryzyka jest utrudniona.

Jak wynika z raportów „Sytuacja finansowa przedsiębiorstw budowlanych. Niestabilna kondycja branży na szczycie koniunktury” i „Polski transport hamowany przez unijne przepisy i rekordowe długi” opracowanych przez wrocławskie biuro informacji gospodarczej, zadłużenie branży budowlanej w I półroczu 2018 roku przekroczyło 4,7 mld zł, natomiast branży transportowej 925 mln zł. Więcej informacji na temat sytuacji branży transportowej znajduje się w tym artykule.

16. fala badania Bibby MSP Index (wrzesień 2018) obrazuje pogłębiający się problem niezapłaconych faktur za towary i usługi, z którym styka się blisko 71% badanych firm. Ryzyko utraty płynności finansowej podmiotów gospodarczych potwierdza zatem prognozę trudnych czasów dla należności ubezpieczonych. Czy prognoza jest słuszna okaże się w ciągu najbliższych miesięcy. Już teraz warto przygotować się na trudne czasy i działać prewencyjnie weryfikując sytuację finansową przyszłych kontrahentów. W ten sposób można uniknąć wielu rozczarowań związanych z moralnością płatniczą potencjalnych klientów.

O autorze

Agnieszka Polus

Specjalistka ds.komunikacji EULEO, związana z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach. Jej pracą i pasją jest dziennikarstwo ekonomiczne oraz obywatelskie. Stara się opisywać skomplikowane zjawiska zachodzące w świecie biznesu zrozumiałym, nowoczesnym językiem. Autorka licznych publikacji internetowych o bardzo zróżnicowanej tematyce. Czas wolny przeznacza na kolarstwo górskie i biegi.
Dodaj komentarz
©2012 EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k