Google Linkedin YouTube
wymówki dłużników

Nie możemy dzisiaj zapłacić, gdyż nie ma szefa, który o tym decyduje. Przepraszam, ale ja nic nie mogę w tej kwestii”. Kto nie słyszał takiej wymówki w sytuacji, gdy próbował dłużnika telefonicznie zmotywować do zapłaty?

Dłużnicy posługują się zróżnicowanymi argumentami, które mają na celu opóźnienie płatności i pozyskania zrozumienia dla tego faktu po stronie wierzyciela. Kontynuujemy cykl o wymówkach nierzetelnych firm. Wcześniejsze artykuły prezentowały 2 metody: gry na czas oraz roztargnienia i luk w pamięci. Prostą, by nie rzec prymitywną, jednak całkiem skuteczną, a nadto powszechnie stosowaną wymówką jest sposób „na wiecznie nieobecnego szefa”.

zarządzanie wiedzą

Systematyczny rozwój i upowszechnianie wiedzy w przedsiębiorstwie to szansa na wypracowanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Należy jednak pamiętać, że wyścig technologiczny powoduje, iż wiedza z dnia na dzień traci swoją aktualność i wartość. Nieustanny rozwój nowych rozwiązań systemowych wpływa na konieczność kodyfikacji wiedzy i przekształcania jej z ukrytej w jawną. Dziś najbardziej konkurencyjnymi przedsiębiorstwami są więc te, które świadomie zarządzają wiedzą. Jak proces ten wygląda w firmie windykacyjnej i jakie płyną z niego korzyści?

rozważna firma

Brutalne realia rynkowe nie rozpieszczają małych i średnich przedsiębiorstw. Oprócz konieczności konkurowania muszą, przy bardzo ograniczonych zasobach, zajmować się tymi samymi sprawami „okołobiznesowymi”, co duże firmy. Bardzo dużo energii zużywają na zapewnienie należytego spływu należności od kontrahentów. Co gorsza, podmioty z sektora MŚP są bardziej narażone na utratę płynności finansowej niż korporacje, które niemal w każdym obszarze działalności mają wykształcone odpowiednie procedury postępowania.

Kluczem do utrzymania stabilnej pozycji w sektorze przez małą lub średnią firmę jest rozważne zarządzanie należnościami oraz ustalenie zasad systematyzujących planowanie, monitorowanie i odzyskiwanie należności przedsiębiorstwa. Pomocnym rozwiązaniem w tym zakresie jest System Zarządzania Należnościami Rozważna Firma. Dowiedz się jakie korzyści otrzymasz, włączając to e-narzędzie do procedury zarządzania należnościami.

©2012 EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k