Google Linkedin YouTube
zarządzanie wiedzą

Systematyczny rozwój i upowszechnianie wiedzy w przedsiębiorstwie to szansa na wypracowanie przewagi konkurencyjnej na rynku. Należy jednak pamiętać, że wyścig technologiczny powoduje, iż wiedza z dnia na dzień traci swoją aktualność i wartość. Nieustanny rozwój nowych rozwiązań systemowych wpływa na konieczność kodyfikacji wiedzy i przekształcania jej z ukrytej w jawną. Dziś najbardziej konkurencyjnymi przedsiębiorstwami są więc te, które świadomie zarządzają wiedzą. Jak proces ten wygląda w firmie windykacyjnej i jakie płyną z niego korzyści?

praca w windykacji

Praca windykatora to ciągły stres. Próbuje on sprostać oczekiwaniom klienta, wypracować kompromis z dłużnikiem i nie ulegać presji ze strony otoczenia. Osoba decydująca się na pracę na tym stanowisku, powinna mieć interdyscyplinarny zakres wiedzy z obszaru ekonomii, finansów oraz prawa. Co więcej, zdolności negocjacyjne i umiejętność wypracowania sytuacji win-win-win dla wszystkich stron sprawy, to jedne z najbardziej pożądanych kompetencji pracowniczych na tym rynku pracy.

Temat windykacji zawsze wzbudza wiele kontrowersji i żarliwych dyskusji. W prasie tradycyjnej oraz portalach internetowych, można przeczytać obszerne wywody bogate we wskazówki, jak egzekwować należności od dłużnika. Z drugiej strony, pojawiają się również poradniki dla dłużników, sugerujące sposoby unikania spłaty wierzyciela, które na dłuższą metę po prostu się nie opłacają. Zastanówmy się jednak, dlaczego dłużnicy płacą? Głębsza analiza tego zjawiska, umożliwia wysnucie nieoczywistych i ciekawych wniosków.

©2012 EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k