fbpx
Linkedin YouTube

Współpraca z zagranicznymi kontrahentami jest zwykle korzystna dla polskich przedsiębiorców. Jednak w przypadku wystąpienia problemów z wypłacalnością klientów, proces odzyskiwania należności może być trudny. Jak skutecznie odzyskać należne pieniądze od niemieckich kontrahentów? Odpowiedzi w dzisiejszym artykule.

Opóźnienia w płatnościach powodują problemy z zachowaniem bieżącej płynności finansowej i wywiązywaniem się z własnych zobowiązań przez wierzycieli. W sytuacji, gdy dłużnicy celowo nie spłacają swoich zobowiązań warto przekazać sprawę do windykacji.

Rosja jest najważniejszym polskim rynkiem eksportowym spoza Unii Europejskiej. Ostatnie wydarzenia polityczne oraz ich skutki gospodarcze sprawiają jednak, że coraz więcej polskich firm doświadcza trudności we współpracy z rosyjskimi partnerami oraz z odzyskiwaniem należności od nich.

©2021 EULEO G. Grzesiak Sp.k.