fbpx
Linkedin YouTube
należności

Tylko od listopada 2017 roku do października br. upadłość ogłosiło 1080 firm. Według międzynarodowego ubezpieczyciela, członka Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, w ciągu całego 2018 roku upadłość lub restrukturyzację ogłosi około 1100 przedsiębiorstw. Większość upadłych podmiotów gospodarczych to firmy z sektora MSP. Powodów niewypłacalności tych organizacji jest całe spektrum, m.in. mało elastyczny model działalności wobec zachodzących zmian rynkowych i brak usystematyzowanych procedur zarządzania należnościami.

zatory płatnicze

Udzielanie kredytu kupieckiego zawsze wiąże się z ryzykiem, że kontrahent nie ureguluje należności. Nie ma tragedii, jeśli jest to jeden z grona klientów generujących niewielki procent obrotu i zysku przedsiębiorstwa, problem pojawia się, gdy ten kontrahent odpowiada za znaczną część przychodów spółki.

Nieterminowe spłacanie zobowiązań w konkretnym kanale sprzedaży prowadzi do zatorów płatniczych, z których obronną ręką wychodzą firmy o znacznych zasobach finansowych. Słabsze podmioty tracą płynność finansową i bankrutują. Jak zatem temu zapobiec i czy można przeciwdziałać powstawaniu zatorów płatniczych?

Druga część artykułu, w którym przybliżamy czytelnikom usługę skip tracingu oraz przedstawiamy możliwości uzyskiwania danych teleadresowych z oficjalnych źródeł urzędowych w wybranych krajach europejskich.

©2012 EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k