Google Linkedin YouTube
należności ubezpieczone

Czy  2019 rok to prognoza trudnych czasów dla należności ubezpieczonych? Do końca 2018 roku upadłość lub restrukturyzację mogło ogłosić nawet 1 100 firm. W 2017 roku z bankructwem musiało się zmierzyć 900 firm, co wówczas stanowiło o 12% wyższy wynik od osiągniętego w 2016 roku. Niezmiennie od kilku lat na czele najbardziej zadłużonych branż plasuje się budownictwo, odpowiadające za 40% niewypłacalności polskich przedsiębiorstw (2017). Pełne dane za ubiegły rok nie zostały jeszcze opublikowane. Tendencja rosnącej niewypłacalności podmiotów gospodarczych przekłada się na wzrost kosztów polisy ubezpieczeniowej. Dlaczego ten rok może okazać się trudny dla należności ubezpieczonych?

gospodarki

W I kwartale b. r. wartość Indeksu Należności Przedsiębiorstw (INP) została podwyższona z poziomu 89, 1 do 89, 9 punktów. Wysoki wskaźnik INP świadczy o znacznej ilości zatorów płatniczych w kraju, co więcej nieuregulowane faktury przyczyniają się do spowolnienia lub zahamowania rozwoju gospodarczego państwa. Jak można zapobiec zatorom płatniczym?

©2012 EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k