Google Linkedin YouTube

Przedsiębiorca rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce zobowiązany jest zgłosić ten fakt do odpowiedniego urzędowego rejestru. Okoliczność tą wykorzystują podmioty prowadzące fałszywe rejestry, które próbują wyłudzać od przedsiębiorców opłaty za wpis, kierując do nich bezpodstawne wezwania do zapłaty.

©2012 EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k