Google Linkedin YouTube
postępowanie sądowe

W naszym kraju panuje powszechne przekonanie, iż postępowania sądowe są bardzo długotrwałe i niestety często jest to opinia prawdziwa. Przeciętny wierzyciel, który zamierza na drodze sądowej dochodzić zapłaty od swojego dłużnika, musi często uzbroić się w cierpliwość. Długość trwania postępowania sądowego zależy jednak od wielu czynników i działania samego wierzyciela mogą znacząco wpłynąć na jego skrócenie lub wydłużenie.

Pomimo starań przedsiębiorcy i chęci polubownego odzyskania pieniędzy, kontrahenci często nie chcą podjąć współpracy. Czas działa na niekorzyść wierzyciela i należności szybko ulegają przeterminowaniu. Jakie są okresy przedawnienia i co zrobić, żeby ich uniknąć? Odpowiedzi w dzisiejszym artykule.

Przedsiębiorcy mimo dobrych chęci, często nie są w stanie odzyskać przeterminowanych należności w sposób polubowny. Dłużnicy albo usprawiedliwiają się brakiem środków, albo celowo uchylają się przed obowiązkiem zapłaty. Rozwiązaniem w tej sprawie jest postępowanie sądowe. Co wierzyciele powinni o nim wiedzieć i jak powinni się przygotować?

©2012 EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k