Google Linkedin YouTube

Ostatni wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie dotyczący naliczania przez wierzyciela rekompensaty w kwocie 40 euro za nieterminową zapłatę faktur potwierdza zasadniczo pogląd wyrażony we wcześniejszej uchwale Sądu Najwyższego z dnia 11.12.2015 roku (sygn. akt: III CZP 94/15) dotyczący zasad, na jakich wierzyciel może domagać się od dłużnika zapłaty w/w kwoty oraz możliwości zastosowania art. 5 k.c. do oceny konkretnej sytuacji.

Monitoring faktur w Systemie Zarządzania Należnościami Rozważna Firma został wyróżniony tytułem Najlepszego Produktu dla MSP 2016 w rankingu Turbiny Polskiej Gospodarki opublikowanym przez Gazetę Finansową. Każdego miesiąca, coraz więcej polskich przedsiębiorców przekonuje się o zaletach monitorowania faktur, jednak spora grupa nadal obawia się tego rozwiązania. Kontynuujemy wpis z ubiegłego tygodnia i rozwiewamy kolejne wątpliwości.

Monitoring faktur w Systemie Zarządzania Należnościami Rozważna Firma został wyróżniony tytułem Najlepszego Produktu dla MSP 2016 w rankingu Turbiny Polskiej Gospodarki opublikowanym przez Gazetę Finansową. Każdego miesiąca, coraz więcej polskich przedsiębiorców przekonuje się o zaletach monitorowania faktur, jednak spora grupa nadal obawia się tego rozwiązania. Dziś postaramy się rozwiać najczęstsze wątpliwości.

©2012 EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k