Google Linkedin YouTube

W dniu 1 stycznia 2016 roku weszły w życie zmiany przepisów postępowania cywilnego dotyczące polubownych metod rozwiązywania sporów. Czy są one istotne? Jak wpłyną na dochodzenie roszczeń przed sądami? Co nowego nas czeka?

Trudno znaleźć przedsiębiorcę, który w czasie swojej działalności nie musiał kontaktować się z nierzetelnym kontrahentem i domagać się spłaty zadłużenia. Co więcej, w przypadku wielu branż nie stanowi to już wyjątku, ale stały element biznesu. W nowym cyklu wpisów na blogu Akademii Rozważnej Firmy przedstawiamy postawy dłużników oraz radzimy, jak na nie skutecznie odpowiadać.

Proces windykacji należności biznesowych uległa ciągłemu doskonaleniu z uwagi na zmiany w technologiach, uwarunkowaniach prawnych, zwyczajach płatniczych kontrahentów, dostępie do informacji gospodarczych. Jednym z komponentów skutecznego dochodzenia należności jest wizyta terenowa. Rola tego narzędzia sukcesywnie wzrasta w „przemyśle windykacyjnym”, czego symptomem jest sięganie po nie coraz powszechniej przez firmy windykacyjne, nawet te, kojarzone dotychczas z pracą „zza biurka”.

©2012 EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k