Google Linkedin YouTube
należności

Tylko od listopada 2017 roku do października br. upadłość ogłosiło 1080 firm. Według międzynarodowego ubezpieczyciela, członka Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, w ciągu całego 2018 roku upadłość lub restrukturyzację ogłosi około 1100 przedsiębiorstw. Większość upadłych podmiotów gospodarczych to firmy z sektora MSP. Powodów niewypłacalności tych organizacji jest całe spektrum, m.in. mało elastyczny model działalności wobec zachodzących zmian rynkowych i brak usystematyzowanych procedur zarządzania należnościami.

Nieterminowe płatności stanowią barierę w bieżącym funkcjonowaniu i rozwoju wielu małych i średnich firm. Przedsiębiorcy mogą przyspieszyć otrzymanie zapłaty dzięki wysłaniu do kontrahenta stosownego przypomnienia. W jaki sposób prowadzić działania przypominawcze, aby były najbardziej skuteczne?

Z pierwszej części artykułu mogliście dowiedzieć się, na czym polega ubezpieczenie należności oraz kiedy warto skorzystać z tego rozwiązania. Dzisiaj omówimy kolejne kwestie istotne dla przedsiębiorców z sektora MŚP.

©2012 EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k