Google Linkedin YouTube
windykacja

W sierpniu 2017 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18.07.2017 roku w sprawie określenia przedmiotów należących do rolnika prowadzącego gospodarstwo, które nie podlegają egzekucji. Rozporządzenie to uchyliło obowiązujące wcześniej, w tym zakresie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 16.05.1996 roku.

Problemy z płynnością finansową sprawiają, że wiele firm z sektora MŚP nie jest w stanie regulować wszystkich swoich należności w terminie. Jaka jest kolejność spłacania zobowiązań wśród polskich przedsiębiorców? Jak przyspieszyć otrzymywanie płatności?

Opóźnienia w płatnościach stanowią barierę w rozwoju i bieżącym funkcjonowaniu dla wielu małych i średnich firm. Jednym ze sposobów badania zwyczajów płatniczych przedsiębiorstw jest wskaźnik moralności płatniczej, który pokazuje, jak dużym ryzykiem jest obarczony dany kontrahent lub branża. Jak go obliczać i interpretować? Odpowiedzi w dzisiejszym artykule.

©2012 EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k