fbpx
Linkedin YouTube

Pomimo starań przedsiębiorcy i chęci polubownego odzyskania pieniędzy, kontrahenci często nie chcą podjąć współpracy. Czas działa na niekorzyść wierzyciela i należności szybko ulegają przeterminowaniu. Jakie są okresy przedawnienia i co zrobić, żeby ich uniknąć? Odpowiedzi w dzisiejszym artykule.

©2012 EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k