fbpx
Linkedin YouTube

Negocjacje telefoniczne są kolejnym sposobem na kontakt z dłużnikiem. Tak samo jak w przypadku korespondencji pisemnej, windykator kontaktujący się z osobą zadłużoną, powinien działać według określonych zasad. Windykacja telefoniczna jest częścią windykacji polubownej, która ma miejsce, gdy terminy płatności zobowiązań są nieznacznie przekroczone i wierzyciel nie jest jeszcze zdecydowany, by kierować sprawę do sądu.

praca w windykacji

Praca windykatora to ciągły stres. Próbuje on sprostać oczekiwaniom klienta, wypracować kompromis z dłużnikiem i nie ulegać presji ze strony otoczenia. Osoba decydująca się na pracę na tym stanowisku, powinna mieć interdyscyplinarny zakres wiedzy z obszaru ekonomii, finansów oraz prawa. Co więcej, zdolności negocjacyjne i umiejętność wypracowania sytuacji win-win-win dla wszystkich stron sprawy, to jedne z najbardziej pożądanych kompetencji pracowniczych na tym rynku pracy.

©2021 EULEO G. Grzesiak Sp.k.