Google Linkedin YouTube
zasady egzekucji

Z dniem 1 stycznia 2019 roku wchodzą w życie przepisy wprowadzające szereg istotnych zmian w funkcjonowaniu egzekucji komorniczej, które zawarte są w ustawie z dnia 28 lutego 2018 roku o kosztach komorniczych oraz ustawie z dnia 22 marca 2018 roku o komornikach sądowych.

Zgodnie z art. 803 k.p.c. tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji o całe objęte nim roszczenie i ze wszystkich części majątku dłużnika, chyba że z treści tytułu wynika co innego. Oznacza to, że komornik co do zasady może prowadzić egzekucję ze wszystkich składników majątkowych należących do dłużnika w pełnym zakresie np. z ruchomości, nieruchomości, wierzytelności, wynagrodzenia za pracę czy rachunku bankowego, chyba że przepisy szczególne ograniczają lub wyłączają egzekucję z danego składnika majątkowego.

©2012 EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k