Google Linkedin YouTube
dłużników

Słowo „dłużnik” samo w sobie jest nacechowane negatywnymi emocjami. Dlaczego więc społeczeństwo daje nierzetelnym przedsiębiorcom przyzwolenie na unikanie terminowego regulowania należności? Co więcej, prawo chroni dłużnika znacznie lepiej niż wierzyciela. Wystarczy, że dłużnik wmówi otoczeniu, że negocjatorzy wierzyciela go nękają i już z roli dłużnika – w oczach społeczeństwa – staje się ofiarą.

©2012 EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k