Google Linkedin YouTube
JOD

Odzyskanie należności od nierzetelnego przedsiębiorcy, prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą (JOD) jest wyzwaniem, które wymaga wiedzy i doświadczenia nie tylko z zakresu prawa. Danych o dłużniku należy szukać w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), a nie Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), gdzie wpisane są wyłącznie spółki prawa handlowego. Przedsiębiorca odpowiada wobec wierzycieli zarówno majątkiem prywatnym, jak i tym wykorzystywanym do prowadzenia działalności gospodarczej. Jak odzyskać nieuregulowane należności od przedsiębiorcy prowadzącego JOD?

Zasady rejestracji JOD

Od 2017 roku firmę do CEIDG można zarejestrować telefonicznie. Poza tym tę formę działalności rejestruje się w gminie lub przez Internet.

Prawo do zarejestrowania jednoosobowej działalności gospodarczej mają wyłącznie osoby fizyczne. Co więcej, nawet jeśli działalność nie wypracuje zysku osiągniętego w prowadzonej działalności to przedsiębiorca musi pokryć zobowiązania z własnej kieszeni.

Przy rejestracji JOD od przedsiębiorcy nie wymaga się żadnych wkładów pieniężnych i niepieniężnych. W związku z czym istnieje ryzyko braku wystraczających zasobów finansowych i możliwej niewypłacalności przedsiębiorcy.

Ustalanie danych

Wpis firmy do CEIDG umożliwia wierzycielowi lub windykatorom odszukanie danych teleadresowych dłużnika na stronie www.ceidg.pl. Wystarczy wprowadzić numer NIP, dzięki któremu sprawnie można odszukać określonego JODa. Podstawowe informacje na temat szukanego podmiotu znajduje się we wskazanej bazie danych.

Aktualny adres przedsiębiorcy widniejący w CEIDG jest adresem, pod który wierzyciel lub windykator  może kierować wezwania do zapłaty. W przypadku braku aktualizacji adresu jest on uznawany przez sąd za właściwy i prawidłowy. Przesyłki sądowe dostarczone pod wskazany adres, a nieodebrane, po dwukrotnym awizowaniu zostają uznane za doręczone. Dlatego przesyłka zawierająca orzeczenie sądu będzie zwracana, ponieważ adresat jej nie przyjął, to wówczas orzeczenie sądu może się uprawomocnić.

Przypomnienie o zapłacie

Jeśli kontrahent spóźnia się z uregulowanie faktury to warto wysłać mu przypomnienie o zapłacie. Długość okresu przypominawczego powinna być dostosowana do branży, w której działa przedsiębiorstwo:

  • 30 dni:czas zalecany dla branży, w której stosuje się bardzo krótkie terminy płatności, np. teleinformatycznej;
  • 60 dni: czas stosowany w większości branż, np. w przypadku sprzedaży hurtowej czy usług dla firm;
  • 90 dni: sprawdza się w branżach, w których stosuje się długie terminy płatności, np. w budowlanej.

Przypomnienie o zapłacie to komunikat sygnalizujący kontrahentowi, że zbliża się lub upłynął termin płatności za sprzedany towar lub wykonaną usługę. Ważne elementy, które powinny znaleźć się w przypomnieniu:

  • miejscowość i datę,
  • nadawcę, czyli nazwę i adres wierzyciela,
  • informację o zbliżającym się terminie płatności,
  • numer faktury, której dotyczy płatność,
  • dane potrzebne do przelewu lub informację, gdzie można je znaleźć,
  • kontakt do osoby, z którą można wyjaśnić kwestię należności,
  • podpis przedstawiciela firmy, odpowiadającego za wysłanie przypomnienia.

Warto prowadzić systematyczne działania profilaktyczne z zakresu przypominania o zapłacie, które nazywane są monitoringiem faktur lub monitoringiem należności. Przydatnym narzędziem do prowadzenia monitoringu płatności jest System Zarządzania Należnościami Rozważna Firma.

Odzyskiwanie pieniędzy – etap II

Jeśli dłużnik nadal nie reguluje należności to koniecznie i bezzwłocznie należy podjąć kolejne kroki w celu odzyskania pieniędzy. Warto skorzystać z pomocy doświadczonej firmy windykacyjnej, która na drodze polubownej będzie koordynować proces systematycznej spłaty zaległej kwoty. Windykator wypracowuje dogodne warunki regulowania należności zarówno dla wierzyciela, jak i dłużnika. Więcej na temat windykacji polubownej znajdziesz w tym artykule.

Jeśli windykacja polubowna okaże się niewystarczająca to sprawę należy przekazać do windykacji sądowej. Firma windykacyjna sama zasugeruje czy i kiedy to warto uczynić. Wyspecjalizowana kadra prawnicza zajmie się odzyskaniem należności wierzyciela na drodze sądowej.

Należy pamiętać, że JODy stanowią bardzo ryzykowną grupę dłużników, z uwagi na niską transparentność finansową (nie publikują sprawozdań finansowych). Reakcja na brak zapłaty ze strony jednoosobowej działalności winna być bardzo szybka. Dłużnik może nam dosłownie „zniknąć” lub wyprowadzić majątek, co uniemożliwi skuteczną egzekucję zadłużenia. Miejmy świadomość, że większość podmiotów zarejestrowanych w bazie REGON  to właśnie JODy. (75% wszystkich przedsiębiorstw w Polsce).

O autorze

x-Agnieszka Polus

Dodaj komentarz
©2012 EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k