Google Linkedin YouTube

Wsłuchując się w głosy klientów, udostępniamy Ci nową funkcjonalność, która pozwala łatwiej identyfikować Twoje sprawy w systemie Rozważna Firma. Składając zlecenie windykacji polubownej lub sądowej (poprzez formularz lub plik importu) możesz każdemu dłużnikowi przypisać dodatkowo swój numer referencyjny, który pochodzi z Twojego programu sprzedażowego.  Może to być np. numer klienta w programie sprzedażowym lub numer dłużnika z Twojej wewnętrznej bazy. Taki numer wewnętrzny zawiera często kod regionu, dzięki czemu łatwiej wyłapiesz dłużników z konkretnego oddziału Twojej firmy.  Czasami taki symbol zawiera klasyfikację klienta z uwagi na typu kupowanych towarów lub usług, branżę, region, skrót nazwy.

Teraz jeszcze łatwiej możesz zarządzać swoimi zleceniami przekazanymi do EULEO, bowiem Rozważna Firma umożliwia wyszukiwanie spraw oraz ich sortowanie wg Twojego wewnętrznego ID.

certyfikat

Jak wyróżnić się na tle konkurencji i udowodnić kontrahentowi, że firma jest godna zaufania? Odpowiedzi na to pytanie jest tyle, ile modeli i strategii prowadzenia biznesu. Menedżerowie różnych szczebli zastanawiają się nad tym problemem od momentu powstania wolnego rynku, gdzie w danej branży nie dominuje już jedno przedsiębiorstwo, a układ sił jest dynamiczny. Przedsiębiorcy szukają nowych możliwości, które przekonają klientów do skorzystania z ich usług, czy zakupu towaru. Nie chodzi tylko o podkreślenie atrakcyjnej oferty, ale przede wszystkim o postrzeganie firmy przez potencjalnych i obecnych klientów jako wiarygodnego partnera biznesowego. Wiarygodność przedsiębiorstwa wzmacniana jest często w formie różnych certyfikatów. O jakie certyfikaty warto się ubiegać i dlaczego? Tego dowiesz się z poniższego artykułu.

uznanie dlugu

Uchybienie przez dłużnika terminowi uregulowania należności z tytułu zawartej umowy (np. sprzedaży) jest równoznaczne z powstaniem zadłużenia. Bywa, iż  taki nierzetelny kontrahent próbuje uniknąć konieczności zapłaty za  towar lub świadczone usługi i nie uznaje istniejącego długu. Sytuację wierzyciela pogarsza fakt braku dostatecznych dowodów zawarcia i wykonania umowy oraz zbliżający się termin przedawnienia wierzytelności, co czyni ją praktycznie straconą. Co wierzyciel w tej sytuacji powinien zrobić?

©2012 EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k