Google Linkedin YouTube
dlaczego warto współpracować z firmą windykacyjną

W relacjach biznesowych funkcjonuje paradoks: kontrahent i dłużnik występują w jednej osobie. W takiej toksycznej sytuacji znajduje się co drugie polskie przedsiębiorstwo. Dostawcy dają ciche przyzwolenie na niepłacenie faktur w terminie, a ich pobłażliwość wynika z lęku przed utratą szansy na kolejną transakcje. Niesolidnych kontrahentów i nieetyczne procedury można zmienić. Potrzeba tylko trochę czasu i wsparcia profesjonalnych firm, których misją jest propagowanie wiarygodnego biznesu. 

Pomimo rozwoju branży windykacyjnej, przedsiębiorstwa rzadko korzystają z usług profesjonalistów. Najczęściej poszkodowane firmy działają na własną rękę. W efekcie ich działań powstają zatory płatnicze, które dotykają aż 25% polskich przedsiębiorstw.

Windykacja we własnym zakresie – jakie błędy popełniają wierzyciele

W opinii profesjonalistów firmy popełniają kardynalne błędy, które już na początku współpracy prowadzą do przyszłych problemów finansowych. – Przedsiębiorstwa zaczynają działania windykacyjne dopiero w momencie powstania lub przeterminowania należności i ograniczają się do wysyłania upomnień, wezwań i monitów. W przypadku dłużników uporczywie uchylających się od płacenia zobowiązań takie metody okazują się nieskuteczne – zauważa Tadeusz Broś, Dyrektor Operacyjny Działu Windykacji EULEO. Niestety można dalej wymieniać notoryczne błędy, jakich dopuszczają się nierozważni przedsiębiorcy:

  • brak procedur związanych z udzielaniem kredytu kupieckiego oraz systemu monitorowania płatności, a także brak procedur windykacyjnych,
  • zbyt późna reakcja na wystąpienie nieterminowych płatności,
  • nieracjonalna obawa przed współpracą z firmą windykacyjną.

Współpraca z profesjonalną firmą windykacyjną 

Część firm windykacyjnych pełni rolę parasola ochronnego w obszarze finansowo-prawnym nad swoimi klientami i oferuje im kompleksowe usługi:

  • monitoring należności,
  • sprawne odzyskiwanie należności zagrożonych brakiem zapłaty,
  • sprawdzanie kontrahentów,
  • kompleksowe wsparcie prawne.

Firmy windykacyjne stawiają sobie za cel uzdrowienie relacji biznesowych na linii partner – dłużnik, ponieważ umożliwiają odzyskiwanie należności w sposób kulturalny, z zachowaniem zasad etyki.

O autorze

Vindy Katia

Pochodzi z rodziny, w której z dziada pradziada zajmowano się handlem. Już w dzieciństwie poznała szacunek dla danego słowa i zawartej umowy. Absolwentka Szkoły Przetrwania MSP na Rynku Polskim. W stałym związku z Biznesem od 2001 roku. Zawodowo wspiera firmy walczące o uczciwy biznes. Rozbraja ładunki zatorów finansowych oraz wykrywa pułapki nierzetelnych kontrahentów. Chętnie dzieli się wiedzą z zakresu metod unikania problemów z dłużnikami, a także sposobów na uzyskiwanie terminowej zapłaty od kontrahentów. Promuje zasady prowadzenia firmy w transparentny i uczciwy sposób, z poszanowaniem relacji biznesowych.
Dodaj komentarz
©2012 EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k