Google Linkedin YouTube

Pomimo starań przedsiębiorcy i chęci polubownego odzyskania pieniędzy, kontrahenci często nie chcą podjąć współpracy. Czas działa na niekorzyść wierzyciela i należności szybko ulegają przeterminowaniu. Jakie są okresy przedawnienia i co zrobić, żeby ich uniknąć? Odpowiedzi w dzisiejszym artykule.

Odzyskiwanie należności może być długotrwałym i nieskutecznym procesem – jeśli dłużnik nie wykaże woli współpracy, w dosyć krótkim czasie może dojść do przedawnienia długów. Kodeks cywilny określa kilka terminów, w zależności od rodzaju transakcji. W przypadku zobowiązań z tytułu sprzedaży między przedsiębiorcami w obrębie kraju są to dwa lata, a jeśli chodzi o usługi transportu i spedycji – tylko jeden rok.

Wierzyciel powinien rozpocząć proces odzyskiwania długów od windykacji polubownej. Najlepiej już od samego początku zlecić sprawę wyspecjalizowanej firmie, która posiada też własną kancelarię – w przypadku przekazania sprawy do windykacji sądowej będzie to dużym ułatwieniem. Doświadczeni windykatorzy potrafią prowadzić skuteczne negocjacje z dłużnikami, gwarantujące porozumienie. Jest to najbardziej korzystne rozwiązanie dla obu stron: wierzyciel w krótkim czasie otrzymuje gwarancję odzyskania pieniędzy i ponosi niewielkie koszty, które może odzyskać. Z kolei dłużnik zyskuje możliwość wynegocjowania korzystnej metody spłaty swoich zobowiązań, np. w ratach. Dzięki windykacji polubownej przedsiębiorca zachowuje pozytywne relacje z kontrahentem oraz oszczędza cenny czas i pieniądze. Więcej informacji o kosztach windykacji w tym artykule.

Niestety wierzyciele pomimo dobrych chęci często spotykają się z odmową współpracy ze strony dłużnika, który celowo unika odpowiedzialności aż do momentu przeterminowania należności. Wówczas przedawnienie będzie jego odpowiedzią na pytanie o zaległe należności. W sytuacji kiedy dłużnik ewidentnie unika obowiązku zapłaty i negocjacje polubowne nie przynoszą efektu w ciągu trzech miesięcy lub jeśli długi są starsze niż rok, wierzyciel powinien skierować sprawę do postępowania sądowego, przed upływem terminu przedawnienia.

Postępowanie sądowe wiąże się z koniecznością przygotowania dokumentacji sprawy. Nadzorowanie jej jest pracochłonne i wymaga systematycznie prowadzonych działań. Najlepszym rozwiązaniem jest, podobnie jak w przypadku windykacji polubownej, przekazanie sprawy profesjonalnej firmie windykacyjnej, która posiada własną kancelarię prawną, ma odpowiednie kompetencje i doświadczenie. Przedsiębiorcy często obawiają się kosztów windykacji, ale powinni pamiętać o możliwości ich odzyskania.

Szybka reakcja na nieuczciwe praktyki ze strony dłużnika i przeprowadzenie odpowiednich działań w określonym czasie przez doświadczonych profesjonalistów dają największe prawdopodobieństwo odzyskania pieniędzy. Najlepszą metodą na otrzymywanie należności w terminie jest stały monitoring faktur. Jeżeli jednak ulegną one przedawnieniu, szanse te spadają, ale wciąż wierzyciele mogą odzyskać swoje pieniądze. Jednym ze sposobów na zmotywowanie dłużnika do zapłaty pomimo upływu terminu przedawnienia jest wpis jego danych do biura informacji gospodarczej. Szczegóły tego rozwiązania poznacie w kolejnym artykule.

O autorze

Piotr Kaźmierczak

Pełni funkcję Dyrektora ds. Rozwoju EULEO. Jest odpowiedzialny za strategię i rozwój firmy, w tym zwłaszcza ofertę usług, sprzedaż, marketing i PR. Stworzył koncepcję szkoleń z zakresu zarządzania należnościami i negocjacji z dłużnikami. Jest absolwentem Wydziału Filozoficzno - Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek historia) oraz podyplomowych studiów z zakresu zarządzania małymi i średnimi firmami na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Swoje pozazawodowe zainteresowania skupia na: historii, literaturze środkowoeuropejskiej, muzyce fado, muzyce operowej, teatrze. Amatorsko uprawia: żeglarstwo, narciarstwo, biegi, koszykówkę. Wolny czas najchętniej spędza podróżując po Europie w poszukiwaniu ciekawej kuchni regionalnej i dobrego wina.
Dodaj komentarz
©2012 EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k