fbpx
Linkedin YouTube
należności

Tylko od listopada 2017 roku do października br. upadłość ogłosiło 1080 firm. Według międzynarodowego ubezpieczyciela, członka Grupy Polskiego Funduszu Rozwoju, w ciągu całego 2018 roku upadłość lub restrukturyzację ogłosi około 1100 przedsiębiorstw. Większość upadłych podmiotów gospodarczych to firmy z sektora MSP. Powodów niewypłacalności tych organizacji jest całe spektrum, m.in. mało elastyczny model działalności wobec zachodzących zmian rynkowych i brak usystematyzowanych procedur zarządzania należnościami.Wskaźnik cyklu rotacji należności (DSO)

Jest obliczany jako iloraz średniego stanu należności w badanym okresie i średniej wysokości przychodów, pomnożony przez liczbę dni w tymże okresie. Informuje on o średnim czasie, od daty wystawienia faktury do otrzymania zapłaty za towar lub usługę. Obliczenie wskaźnika cyklu rotacji należności pozwala przedsiębiorcom na całościową ocenę stanu należności w firmie. Więcej informacji na ten temat oraz wzór na obliczenia znajdziesz w tym artykule.

Wysoki wskaźnik cyklu DSO oznacza dużą ilość nieterminowo uregulowanych należności przez kontrahentów. Jest to pierwszy sygnał alarmowy informujący o zaniechaniu lub niewłaściwym zarządzaniu należnościami w przedsiębiorstwie. W konsekwencji sytuacja ta może doprowadzić do zachwiania płynności finansowej firmy oraz powstania zatorów płatniczych.

Pierwszym zalecanym przez Grupę EULEO narzędziem, pomagającym przyspieszyć uregulowanie należności jest systematycznie prowadzony monitoring faktur. Wystarczy poświęcić na to maksymalnie kilkanaście minut tygodniowo.

Sprawdzaj kontrahentów, by uniknąć rozczarowań

Decyzję o rozpoczęciu współpracy z nowymi partnerami biznesowymi lub sprzedaż na odroczony termin płatności, warto poprzedzić weryfikacją kontrahentów. Te kilka chwil poświęconych na wyszukanie informacji o kliencie może stać się kluczowe dla ochrony firmy przed nieuczciwymi praktykami oraz dla uniknięcia problemów finansowych.

Kontrahentów szczególnie warto sprawdzić w przypadku:

 • zamiaru udzielenia kredytu kupieckiego,
 • przed „nieadekwatnie” dużymi transakcjami na odroczony termin płatności,
 • ,gdy klient znacząco przekracza wyznaczony termin płatności i narusza ustalone wcześniej warunki współpracy,
 • otrzymania niepokojących informacji o firmie kontrahenta.

Wiarygodność kontrahentów weryfikowana jest za pośrednictwem źródeł jawnych i niejawnych. W pierwszym przypadku informacje pozyskiwane są od:

 • samego kontrahenta,
 • informacje z rejestru przedsiębiorców CEIDG, KRS,
 • informacje z biur informacji gospodarczej,
 • informacje finansowe z Internetu.

Źródła niejawne:

 • wywiadownie gospodarcze,
 • działania detektywistyczne,
 • wywiad z dostawcami podmiotu.

Weryfikacja kontrahentów to podstawa odpowiedzialnego zarządzania należnościami. Pozwala uniknąć sytuacji, w której kontrahent okazuje się niewypłacalny lub jest oszustem. Czynność ta powinna zostać na stałe wpisana w proces zarządzania należnościami. Finanse przedsiębiorstwa są dla firmy jak benzyna dla samochodu, bez niej samochód nie pojedzie, tak jak firma bez płynności finansowej nie ma szans na rozwój.

Należności pod specjalnym nadzorem

Kluczem do przetrwania gorszych czasów dla polskich przedsiębiorców jest usystematyzowanie zarządzania należnościami. Wdrożenie elastycznych zasad prewencyjnych, weryfikacji kontrahentów oraz systematycznego monitoringu faktur, już na samym początku jakiejkolwiek współpracy obniża ryzyko natrafienia na nierzetelnego kontrahenta. Pozwala trzymać rękę na pulsie stanu należności. Ponadto rekomendowanym krokiem w stronę odpowiedzialnego zarządzania należnościami jest natychmiastowe reagowanie w sytuacji, gdy kontrahent spóźnia się z płatnością za fakturę. Brak egzekwowania należnych pieniędzy od dłużnika, a tym samym „hodowanie długów”, naraża przedsiębiorstwo na duże straty finansowe i zepsucie reputacji u dostawców. Warto zatem planując proces zarządzania należnościami wybrać firmę windykacyjną, która kompleksowo wesprze przedsiębiorstwo w zakresie windykacji polubownej i sądowej. Jak dokonać właściwego wyboru? Tego dowiesz się w tym artykule.

 

O autorze

x-Agnieszka Polus

Dodaj komentarz
©2012 EULEO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k